Den norske sentralbanken hever styringsrenten til 0,75 prosent
Norges sentralbank ligger i Oslo. Foto av Ints Kalnins (Reuters/Scanpix)
Den norske sentralbanken hevet styringsrenten fra 0,5 % til 0,75 %, og peker på at krigen i Ukraina har økt usikkerheten, og legger til at norsk økonomi fortsatt har utsikter til ytterligere vekst.

Sentralbanken sa at den frykter at krigen i Ukraina kan føre til langsommere global vekst enn ventet, ikke bare i møte med økende inflasjon, men også risikoen for akselererende prisvekst og lønninger på grunn av kapasitetsbegrensninger og fortsatt global vekst. prispress.

Hvis de langsiktige utsiktene for høy inflasjon vedvarer, kan rentene stige raskere, sa banken i en uttalelse.

Ida Wolden Bache, visedirektør i banken, sa at opphevelsen av pandemi-relaterte restriksjoner i Norge har bidratt til økonomisk aktivitet, inkludert økt sysselsetting og kapasitetsutnyttelse over gjennomsnittet.

I. Wolden Bache mener lønnssatsen i birel bør øke ytterligere.

Ifølge banken er renteprognosen høyere enn i desemberrapporten og viser at den innen utgangen av 2023 vil nå bare 2,5 %.


Gjengivelse av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder.