Hvorfor er nordmenn blant de lykkeligste i verden?

Selv om det ikke har manglet urovekkende nyheter de siste årene, har det norske folk holdt seg ganske fornøyd i denne dystre sammenhengen, og landet har alltid vært kåret til et av de lykkeligste i verden.

I World Happiness Report 2022 er Norge rangert blant de 10 lykkeligste landene i verden.

For tiende år på rad er nordmenn rangert blant de lykkeligste menneskene i verden i rapporten World Happiness Index. Denne rapporten er publisert av United Nations Sustainable Development Solutions Network, basert på data fra omtrent 150 land.

I den siste Global Happiness Index-rapporten ligger Norge på åttende plass, én bak Sverige og sjette bak Danmark. Finland ble verdens lykkeligste land, Litauen kom på 34. plass.

Hvorfor ligger Norge så høyt?

Lykke er en subjektiv ting og hver person oppfattes forskjellig, noe som betyr at den ikke kan måles vitenskapelig.

«Målingen av vårt subjektive velvære fortsetter å være basert på tre nøkkelindikatorer: livets verdi, positive og negative følelser. Lykkevurderinger er basert på vurderinger av livet, som anses som et mål som er mer stabilt i folks livskvalitet, «, heter det i rapporten.

Forskerne brukte syv kategorier for å vurdere lykkenivået i hvert land: dystopi (måler hvor godt et land lever sammenlignet med de som lever under dårlige levekår), oppfatninger om korrupsjon i landet, raushet, frihet til å ta beslutninger, sunn forventet levealder , støtte og BNP per innbygger.

På sluttplasseringen fikk Norge 7.365 av 10. Verdensgjennomsnittet var 5,53 poeng.

Norge ligger ekstremt godt (bedre enn de nordlige nabolandene Finland, Island, Danmark og Sverige) når det gjelder BNP. Landet presterte også godt i kategoriene sosial støtte og forventet levealder. Et annet område der Norge skiller seg ut er kategorien frihet til å ta viktige avgjørelser i livet.

Som de fleste land kom Norge dårligere ut i kategoriene raushet og oppfatninger om korrupsjon.

Blir nordmenn så glade?

I 2017 ble Norge kåret til verdens lykkeligste land. Siden den gang har imidlertid landets rating begynt å bli dårligere. Enda mer interessant er det at rangeringene til noen land nær Norge har holdt seg uendret eller forbedret.

Finland har blitt kåret til det lykkeligste landet i verden fem ganger siden 2017.

Folkehelseinstituttet (FHI) bemerker i analysen av 2022 World Happiness Index-rapporten at livskvaliteten til unge er av særlig bekymring.

– Dataene om ungdom og unge er spesielt bekymringsfulle. Som i andre land er også livskvaliteten i Norge ujevnt fordelt, med et stort antall sårbare grupper, heter det i rapporten.

Analysen avdekket også at Norge henger etter sine naboer når det gjelder livskvalitet.

– Som et resultat er det tegn på at den subjektive livskvaliteten i Norge har gått litt ned de siste årene, i hvert fall sammenlignet med landene vi vanligvis sammenligner oss med, forklarer rapporten.

Det bør absolutt bemerkes at den generelle oppfatningen av norsk lykke har holdt seg relativt stabil det siste tiåret. Siden 2012 varierer tilfredsheten med livet i landet fra 7,4 til 7,6 poeng av 10.

Utarbeidet av thelocal.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor er nordmenn blant de lykkeligste i verden?

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."