Putin antyder atomangrep; USA og Storbritannia ser på Iran som en av Russlands viktigste støttespillere i krigen