Norge endrer krav til fremtidige borgere

Norge gjennomfører betydelige endringer i reglene for tildeling av statsborgerskap, herunder økte språkkrav og endring av fristen for å søke om statsborgerskap.

Norge innfører en rekke store endringer i statsborgerskapsreglene som kan gjøre det vanskeligere å få statsborgerskap.

Fra neste år vil Norge skjerpe språkkravene til de som ønsker å bli statsborgere i landet – språkkunnskapskartellet oppheves. I tillegg vil perioden som kreves for å oppholde seg i landet før du søker om statsborgerskap, forlenges eller forkortes avhengig av inntekten til søkeren.

Det er et kartell i språkkrav

Fra 1. januar 2022 økes det påkrevde språknivået fra A2 til B1, basert på Common European Framework of Reference for Languages.

A2 betyr grunnleggende norsk og B1 regnes som flytende eller semi-flytende.

Plikten til å ta obligatoriske kurs i norsk språk og samfunnskunnskap oppheves.

Et unntak fra de nye språkkravene gjelder i tilfeller der en person på grunn av visse personlige forhold eller helseplager ikke klarer å nå nivå B1 i muntlig norsk.

Dersom statsborgerskapssøknaden gjøres før januar 2022, vil ikke de nye kravene gjelde ennå.

Du kan lese mer om endringer i språkkunnskaper IDU-siden.

Botid endres

Fra januar 2022 vil antall år du har bodd i Norge for å søke om norsk statsborgerskap øke eller redusere avhengig av inntekt.

Potensielle fremtidige norske statsborgere som tjener mer enn 319 997 kroner i året (eller det regjeringen kaller «tilstrekkelig inntekt»), vil kunne søke om statsborgerskap raskere: botiden som kreves vil reduseres fra sju til seks år av de siste ti.

Men for de som ikke får «tilstrekkelig inntekt», forlenges denne perioden.

Etter de nye reglene vil fremtidige borgere som ikke tjener nok inntekt måtte bo i Norge i åtte av de siste 11 årene (i stedet for sju av ti).

Retrospektive endringer vil ikke gjelde – dersom det søkes om statsborgerskap før endringen trer i kraft, vil det ikke påvirke søknaden.

Du kan lese mer om endringer i livsperiode IDU-siden.

Utarbeidet av thelocal.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Norge endrer krav til fremtidige borgere

sfgdfg

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."