Norge dropper FM-radionett

Tilhengere av digital lydkringkasting (DA) påpeker at det vil gi bedre lydkvalitet og flere kanaler til en åttendedel av prisen for FM-radio, først lansert i USA i 1945.

Norske myndigheter hevder også at SA vil få mer dekning og la lyttere lytte til programmer de ikke har kunnet høre på før.

Det vil også være mulig å lettere kringkaste viktige meldinger til beboerne i akutte situasjoner.

– Den største forskjellen og hovedårsaken til en slik teknologisk endring er at vi ønsker å gi et bedre radiotilbud til hele befolkningen, sier Ole Jørgen Torvmark, administrerende direktør i Digitalradio Norge, eier av allmennkringkasteren NRK. og kommersiell radiostasjon P7. . .

Det teknologivennlige Norge har i årevis forberedt en slik overgang, og SA- og FM-nettene har drevet parallelt siden 1995.

Det er i dag 22 nasjonale digitale radiostasjoner og rundt 20 mindre som opererer i landet. Og FM-nettverket lar kun fem nasjonale stasjoner operere.

Overgangen til SA starter i Nordland, Nord-Norge, klokken 11.11. lokal time.

Senere i år går andre deler av landet over i systemet.

Ikke alle er enige

Mange mener at en slik endring i Norge er forhastet.

En meningsmåling utført av Dagbladet i desember viste at 66 % er imot flyttingen til AS. norsk

Bare 17 % støtter denne avgjørelsen. av landets befolkning.

I dag eier om lag tre fjerdedeler av den norske befolkningen minst én digital radiomottaker.

Imidlertid er en slik mottaker installert i bare rundt en tredjedel av bilene, så beslutningen om å bytte til SA gjorde sjåførene sinte.

Disse må kjøpe en spesiell adapter, som i dag koster 110-220 euro, eller kjøpe en ny radiospiller.

«Dette er fullstendig tull. Jeg trenger absolutt ikke flere radiostasjoner enn det er nå,» sa Eivindas Sethov, en 76 år gammel osloboer. er alt for dyrt. «Jeg må vente på adapterpriser til kom ned.»

Så, i det minste foreløpig, er det meste av kostnadene ved å flytte til SA på revisorenes skuldre.

Men OJ Torvmark mener tiden er inne.

«Det er klart, når det skjer store endringer i teknologien, er det noen som stiller tøffe spørsmål og er kritiske. Men de fleste lytterne er klare, sa han. – Hver uke hører mer enn 2,1 millioner – halvparten av alle lyttere – på radiostasjoner de ellers ikke ville hørt på.»

En av grunnene til at Norge er det første landet som forlater tradisjonell analog kringkasting har med landskapet å gjøre: Det er rett og slett for dyrt å nå små bygder spredt mellom fjord og høyfjell med FM-radiosignaler.

Endringer følges nøye av andre

Utviklingen i Norge følges nøye av andre europeiske land, spesielt Sveits, Danmark og Storbritannia, hvor støtten til digital radio vokser raskt og det er også planer om å fase ut radio FM i fremtiden.

Storbritannia har ennå ikke satt noen overgangsdato, men planlegger å fase ut FM-radio når halvparten av alle radiolyttere i landet hører på digital radio (for tiden over 35%) og når SA-signalet vil nå 90%. av landets befolkning.

I Frankrike derimot, går overgangen til AS veldig tregt.

«Å overbevise folk om å kjøpe en ny radiospiller er en veldig vanskelig oppgave,» sa Simon Spanswick, en representant for landets International Broadcasting Association.

Og for eksempel i Tyskland ønsker ikke regjeringen å irritere befolkningen og tvinge dem til å kjøpe nye radiomottakere.

Landet planla å bytte til AS i 2015, men flyttingen ble reversert i 2011.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."