Latvias økonomi vokste med 5,9 % i første kvartal
Foto av Regina Yegorova
Latvias bruttonasjonalprodukt (BNP) i faste priser, justert for sesong- og arbeidsdager, 5,9 % høyere enn for ett år siden, ifølge foreløpige data, ble registrert i årets første kvartal.

Nedgangen i produksjonsindustrien (0,2 %) og veksten i tjenestesektoren (6,3 %) hadde en betydelig innvirkning på dynamikken i BNP, ifølge paymima-rapporten.

sesong- og arbeidsdagsjustert vokste økonomien 5,6 %. BNP generert på tre måneder ble estimert til 7,161 milliarder euro i nåværende priser. EUR.

I løpet av kvartalet (første kvartal sammenlignet med forrige kvartal) økte Latvias sesongmessige og daglige befolkning med 2,1 %.

Nasjonal statistikk vil publisere mer detaljerte og nøyaktige resultater om den økonomiske utviklingen i slutten av mai.

I 2021 vokste den latviske økonomien med 4,5 %.


Reproduksjon av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og temaene som interesserer deg. kilder.