«Klaipdos Nafta» vil tildele 33 TWh gassifiseringskapasitet fra LNG-terminalen for neste år

Foto av Algimantas Kalvaiis.

Terminaloperatøren for olje og flytende naturgass (LNG) AB Klaipdos Nafta vil tildele 33 TWh forgassingskapasitet på LNG-terminalen i 2023.

V er der allerede, at de store gassleverandørene fra Litauen, Latvia og Polen har reservert rundt 60 % av den totale kapasiteten til Klaipda LNG-terminalen i 10 år. De har fått tildelt fire terminalkapasitetspakker på 6 TWh per år. Den gjenværende gassifiseringskapasiteten på 9 TWh vil bli distribuert til 5 kunder av Klaipdas Nafta.

I 2023 vil 7 kunder bruke tjenestene til Klaipda LNG-terminalen: Litauen, som fikk totalt 19 TWh terminalkapasitet, og kunder fra Latvia, Estland, Polen og Norge.

Som Klaipda nafta rapporterer, er det også planlagt at det i 2023 også skal distribueres spotmarkedskapasiteter (opptil 6 TWh), som tildeles prioritert for slike tilfeller, dersom det er nødvendig å kontrollere driften av systemets isolert energi.

Den nye modellen for tildeling av LNG-terminalkapasitet vurderer systematisk gassbehovet i regionen og Litauen. For mange nære samarbeid med nye eksisterende og tilknyttede kunder er hver av dem viktig for å sikre at gassmarkedet i regionen fungerer som det skal. Vi tror at en balansert kapasitetsdistribusjonsmodell ikke bare vil sikre en stabil gassforsyning for litauiske forbrukere, men også de mest konkurransedyktige naturgassprisene i vår region, sa Mindaugas Navikas, Petroleum Commercial Director i Klaipda, i et kommunisert.

Fra 2022, fra 10. oktober, er det mottatt 27 store LNG-skip ved LNG-terminalen, mot 13 i samme periode i fjor og 9 andre LNG-skip er ventet innen utgangen av året.

Om lag 3,6 millioner ble levert i perioden. kubikk m LNG, hovedsakelig (72 %) i USA. Neste år er det planlagt å ta imot 39 gassrørledninger ved LNG-terminalen i Klaipda, som skal levere om lag 5,3 millioner kubikkmeter gass. kubikkm LNG

I følge oljedata fra Klaipdas har det frem til 10. oktober blitt forgasset 23,6 TWh gass ved LNG-terminalen og nesten 9 TWh gass forventes å bli forgasset innen utgangen av året. I fjor ble det brukt totalt 16 TWh gass.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."