I Norge er en bredere refusjon av sukkeravgiften til diskusjon

Norske helseorganisasjoner oppfordrer regjeringen til å legge fram forslag om tilbakebetaling av sukkeravgift.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har sagt at de ønsker en avgift på sukker i Norge. Organisasjonen sa dette som svar på en regjeringsforespørsel om å bidra til en ny folkehelserapport.

Folkehelseforeningen er en av mange norske foreninger og andre helseorganisasjoner som ønsker å refundere sukkeravgiften.

Avdeling for helse og omsorg (Helse- og omsorgsdepartementet) utarbeider en folkehelserapport som skal publiseres neste vår, og har derfor bedt ulike organisasjoner om å bidra og komme med sine innsikter.

Etter denne refleksjonsfasen over tilnærmingen viste det seg at flere organisasjoner går inn for å bruke avgifter på denne måten for å påvirke prisene på sunn og usunn mat.

Norge hadde en gang en mye strengere sukkeravgift enn nå. Den forrige regjeringen avskaffet imidlertid avgifter på brus og produkter som bruker sukker som råvare, som sjokolade eller kjeks.

Avgiften gjelder fortsatt ved kjøp av rent sukker som sukkerbiter eller melis – den betales ved kjøp.

Siden alle sukkeravgifter ble innført som en måte å supplere budsjettet på i stedet for som et helsespørsmål, var virkningen tvilsom. Disse skattene har blitt kritisert som ineffektive for helsen.

To av de tre skattene ble til slutt fjernet av denne grunn etter stortingsdebatt. De er ikke erstattet av andre skatter.

«Å fjerne sukkeravgiften fjernet en av de viktigste spakene som kunne ha påvirket forbrukernes valg. Mer enn hundre bransjeeksperter og organisasjoner motsatte seg «tidligere statsminister Erna Solbergs vedtak om å fjerne avgiften. Den bør tas i bruk igjen, men helsemålet bør være tydeligere», forklarte National Public Health Society i sitt svar.

Skatterabatten vil også bli støttet av andre helseorganisasjoner, inkludert Landsforeningen for hjerte-og lungesyke og kreft- og diabetesorganisasjoner, samt profesjonelle helseorganisasjoner, tannleger og andre leger.

Næringsmiddelavdelingen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Bryggeri og drikkevareforeningen, en organisasjon som representerer bryggerienes interesser, sier de er imot sukkeravgiften.

«Sukkerbeskatningspolitikken bør være gjennomsiktig og faktoren med grenseoverskridende kjøp (i Sverige uten skatt) bør ikke glemmes», forklarte Bryggeri og drikkevareforeningen.

Utarbeidet av thelocal.se.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

I Norge er en bredere refusjon av sukkeravgiften til diskusjon

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."