Regjeringen godkjente registreringen av LNG-fartøyet Independence i Litauen

Foto Rytas Staselis

Onsdag godkjente regjeringen i det norske selskapet Hoegh LNG, som forberedelse til kjøpet av LNG-fartøyet av operatøren av terminalen for flytende naturgass (LNG) i Klaipėda, registreringen av lagerfartøyet Independence i Litauen.

Klaipdos Nafta kunngjorde at lagringsfartøyet ville bli dets eiendom ved utgangen av 2024, og ved overtakelse av forvaltningen vil fartøyet registreres i det litauiske skipsregisteret og gis litauisk flagg.

I følge Darius Ilensky, administrerende direktør for Klaipda Oil, ble det besluttet å velge en mer komplisert registreringsvei, selv om fleksibel og universell regulering brukes i andre jurisdiksjoner, på grunn av viktigheten og behovene til Klaipda LNG-terminalen.

Tatt i betraktning viktigheten og nødvendigheten av Klaipda LNG-terminalen, litt mer komplisert, men mer akseptabelt for det første LNG-lagringsfartøyet Independence (…), og den beste symboliseringen av uavhengighet er den litauiske tricoloren som seiler på skipet fra denne terminalen, D sa ilenskis i rapporten.

Uavhengigheten er for tiden oppført i Singapore Ships Registry og fører flagget til det landet.

Flere mulige alternativer ble vurdert, men det siste trinnet ble vurdert mellom Maral Island, som har det største LNG-depotet registrert i skipsregisteret, Singapore, som har et uavhengig skipsregister, og det litauiske skipsregisteret, ifølge energidepartementet.

Til nå var skip som fraktet ikke-farlig gods registrert i det litauiske skipsregisteret, og ingen LNG-skip eller lagringsskip med en internaliseringshendelse var registrert der.

Det hevdes at kravene til registrerte fartøyer og deres mannskaper må overhales, da gjeldende LNG-lagringsforskrifter i hovedsak eliminerer muligheten til å velge ferdigheter og mannskap som trengs.

Etter den foreløpige vurderingen bør derfor endringene i skipsfarts- og skipssikkerhetsloven vedtas i løpet av Seimas høstsesjon. Pakken kan også ta opp spørsmål knyttet til registrering av uavhengighet i Litauen.

Oljeaksjonærene i Klaipda godkjente i slutten av februar oppkjøpet av Independence for Hoegh LNG, som den skal leies fra fra 2014, og avtalen utløper ved utgangen av 2024.

Kjøpesummen for Independence er 153,5 millioner. USD (ekskl. mva, med dagens kurs på ca. 145 millioner euro). Kjøpesummen avtalt av markedsregulatoren utgjør 138,4 millioner. EUR (ekskl. mva) må den ikke koke til 160 millioner euro. Eur (inkludert mva) for dette beløpet er et lån fra en nordlig investeringsbank.

I fjor ble 62 % av den totale gassmengden for litauiske, baltiske og finske forbrukere importert gjennom LNG-terminalen i Klaipda. Det meste av gassen ble importert til USA.


Gjengivelse av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."