Hvorfor er Norge et så rikt land?

Norge anses generelt for å være et av de rikeste landene i verden. Men hvorfor er landet så rikt og hva har ført til dets velstand?

Hvor rikt er Norge?

Mange mener at før oppdagelsen av olje og gass i Nordsjøen var Norge et relativt fattig land.

Denne forståelsen er imidlertid ikke helt riktig siden for eksempel norsk rikdom på 1800-tallet faktisk var lik eller litt under datidens europeiske gjennomsnitt.

Riktignok lå Norge inntil nylig etter andre skandinaviske land – Sverige og Danmark, når det gjelder rikdom.

– Før oljefunnet på 1960-tallet var Norges inntekt rundt 10-20 % mindre enn Danmarks og Sveriges inntekter, sier professor Halvor Mehlum fra Det økonomiske fakultet ved Norge, Universitetet i Oslo.

I dag er situasjonen imidlertid noe annerledes: Norges inntekt er nå mellom 10 og 20 prosent. høyere enn de to andre skandinaviske landene, forklarer professoren.

Norge er i dag det fjerde rikeste landet i verden, målt ved BNP per innbygger. Data fra Det internasjonale pengefondet viser at Norges BNP per innbygger i dag er rundt 82.000 dollar.

Sverige og Danmark er blant de rikeste, med Sveriges BNP per innbygger rundt 58.000 dollar og Danmarks rundt 67.000 dollar.

De tre rikeste landene i verden, målt ved BNP per innbygger, er Luxembourg (131 000), Irland (94 000) og Sveits (94 000).

BNP per innbygger i Litauen er rundt 22 000 dollar.

Hvorfor er Norge rik?

Som mange antar har olje stor innflytelse på Norges økonomiske situasjon.

Ifølge professor H. Mehlum er «svart gull» viktig for norsk økonomi av tre grunner.

«Olje er viktig av tre hovedgrunner. For det første ga den betydelige inntekter til norsk økonomi, både i offentlig og privat sektor. For det andre ga den eksportinntekter som kunne brukes til å betale for import. For det tredje har den skapt en helhet industri som er veldig produktiv, sier Mehlum.

Men selv om olje har hatt stor betydning for utviklingen av norsk økonomi, er det ikke den eneste grunnen til Norges velstand.

«Norge er rikt med utdannet arbeidskraft, produktiv offentlig og privat sektor og rikelig med naturressurser. I tillegg kan Norge kjøpe ulike varer til lave priser på internasjonale markeder, som klær, og selge andre varer til gunstige priser i de samme markedene. , for eksempel laks”, lærer H. Mehlum.

Så i utgangspunktet var det ikke Norges oljeinntekter som bidro til velstanden i det skandinaviske landet, men hva landet gjorde med de inntektene.

Norge kanaliserer oljeinntektene til Statens pensjonsfond, verdens største statlige formuesfond. Enkelt sagt er Statens pensjonsfond – eller oljefond – et gigantisk sparefond som tjener penger på å investere i over ni tusen selskaper rundt om i verden.

Fondet er verdt rundt 11 billioner norske kroner, eller 1 billion dollar. Fondsverdien kan sjekkes i sanntid her.

Formuesfondet er en sentral kilde til statlig finansiering: Omtrent en femtedel av statens utgifter kommer fra dette fondet. Hvis det ikke fantes et formuesfond, ville regjeringen måtte kutte utgiftene drastisk eller heve skattene drastisk, sier Mehlum.

Oljefondet transporterer ikke bare materiell formue, men spiller også en viktig rolle i det norske sosiale velferdssystemet – midler fra fondet investeres i helsevesen, utdanning og sosial beskyttelse.

Norge er det sjette lykkeligste landet i verden, ifølge årets United Nations World Happiness Survey. I følge denne studien skyldes denne lykken delvis generøst finansiert sosial beskyttelse (sosial trygghet), utdanning og helsesystemer. Av denne grunn er Norge ikke bare et av de rikeste landene, men også et av de lykkeligste i verden.

Vil Norge forbli rikt når olje og gass er borte?

Når det gjelder Norges rike naturressurser, er det litt av en elefant i rommet. Hva vil skje med økonomien når olje og gass går tom eller rett og slett ikke lenger er nødvendig?

Når oljefelt går tom eller etterspørselen etter olje synker kraftig på grunn av overgangen til grønnere energikilder, vil økonomien få et stort sjokk.

– Når Norge slutter å utvinne olje og selge den til høye priser, vil økonomien oppleve alvorlige endringer, da det vil dukke opp mange godt betalte jobber, bedrifter og lønnsomme skatteinntekter, påpeker H. Mehlum.

«Denne overgangsfasen vil bli dempet av fondet. Dette er veldig viktig, fordi regjeringen vil kunne fortsette å bruke fondet selv om oljeprisen faller,» la professoren til.

Måten fondet forvaltes på og suksessen til dets tusenvis av investorer vil også være en enormt viktig faktor for å holde Norge velstående i fremtiden.

«Hvis aksje- og obligasjonsmarkedsavkastningen holder seg på dagens nivå, vil fondet forbli aktuelt i lang tid. Men faller det drastisk vil fondet gå i oppløsning», – oppsummerer H. Mehlum.

Tilpasset fra thelocal.no og imf.org.

Likte du? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor er Norge et så rikt land?

sfgdfg

Lindsay Dinwiddie

"Bacon Guru. General Twitter Fan. Food Fan. Award Winning Problem Solver. Lifelong Coffee Geek."