Europaparlamentet har ratifisert viktige lover som regulerer virksomheten til teknologigiganter

EU-parlamentet ratifiserte tirsdag store lover som vil stramme inn reguleringen av store teknologiselskaper og begrense ulovlig innhold på nettet, mens EU forbereder seg på å takle internetts «ville vesten».

Parlamentsmedlemmer godkjente endelige versjoner av Digital Markets Act (DMA), som tar sikte på å få slutt på monopolistiske praksiser fra teknologigiganter, og Digital Services Act (DSA), som strammer kontrollen på plattformer og konsekvensene de møter hvis de publiserer forbudt innhold.

«Med denne pakken av rettsakter har Europaparlamentet startet en ny æra av teknologiregulering,» bemerket den tyske MEP Andreas Schwab, som aktivt støttet arbeidet med å utarbeide de nevnte rettsaktene.

DMA vil få vidtrekkende konsekvenser for de såkalte «vakthundene» til Internett, Google, Meta og Apple, som i fremtiden må forholde seg til de nye reglene for å sikre overlevelse til mindre konkurrenter.

Den endelige versjonen av DMA-teksten ble godkjent av 588 varamedlemmer. Elleve stemte «mot», 31 avsto.

En slik overvekt av de som godkjente viser den store bekymringen rundt aktivitetene til teknologigigantene blant representanter over hele det politiske spekteret.

DSA vil da dekke et bredere spekter av virksomheter på nettet og er utformet for å sikre reelle konsekvenser for virksomheter som ikke klarer å kontrollere spredningen av hatefulle ytringer, feilinformasjon og bilder av seksuelt misbruk av barn.

Den digitale verden «har utviklet seg litt som westernfilmer – det fantes ingen virkelige spilleregler. Men nå er det en ny sheriff i byen,» sa den danske MEP Christel Schaldemose.

DSA fikk også bred støtte – 539 varamedlemmer stemte «for», 54 – «mot» og 30 avsto.

Begge lovene må nå godkjennes av alle 27 EUs medlemsland, men dette er sannsynligvis en formalitet.

Lovgivere har møtt lobbyvirksomhet fra teknologiselskaper og intens debatt om omfanget av ytringsfrihet.

Hovedspørsmålet nå er håndhevelsen av dem, midt i frykt for at EU-kommisjonen – EUs utøvende arm i Brussel – mangler verktøyene for å implementere de nye maktene.

Den europeiske kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, insisterte imidlertid ikke på problemet og bekreftet at teamene som er ansvarlige for å sikre anvendelsen av den nye lovgivningen, ville utføre sin oppgave med de nasjonale reguleringsmyndighetene.

«Det var en verden før DSA og DMA, nå vil det være etter,» sa han.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."