De vanligste årsakene til avslag på søknad om norsk statsborgerskap

Visse vilkår må være oppfylt for å få norsk statsborgerskap. Utlendingsdirektoratet (UDI) avslørte nylig de vanligste årsakene til avslag på statsborgerskapssøknader i 2021.

I fjor søkte i underkant av 50.000 personer om norsk statsborgerskap. mennesker. For å få norsk statsborgerskap må du ha bodd i Norge i en viss periode (den eksakte perioden kan variere avhengig av din personlige situasjon), bestå en språk- og statsborgerskapsprøve.

Ifølge data gitt av Utlendingsdirektoratet avslo tilsynet 2.357 innsendte søknader i fjor.

UDI ga også informasjon om de vanligste årsakene til avslag på statsborgerskapssøknader. Denne informasjonen kan være nyttig for de som vurderer å søke om norsk statsborgerskap.

Mislykket statsborgerskapsprøve

Ifølge Utlendingsdirektoratet er dette den vanligste årsaken til avslag på søknad om statsborgerskap.

Personer mellom 18 og 67 år som ønsker å få norsk statsborgerskap må bestå statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve.

For å bestå statsborgerskapstesten må du svare riktig på minst 24 av de 36 flervalgsspørsmålene. Disse spørsmålene dekker temaer som norsk historie, geografi, demokrati, velferd, utdanning, helsevesen og jobbkarakteristika.

Samfunnsfagprøven tas vanligvis av personer som har tatt samfunnsfagskurs for innvandrere.

Begge prøvene må avlegges på norsk, bokmål eller nynorsk for å komme i betraktning. Prøvene organiseres av kommunene, og du kan også registrere deg i reservasjonssystemet Jurisdiksjon Norge på siden.

Feil på språktest

Avhengig av når du søker om norsk statsborgerskap, må du bestå den muntlige norskprøven på nivå A2 eller B1.

A2 regnes som nybegynnernivået i norsk og B1 regnes som semi-flytende.

Endring av påkrevd språknivå fra A2 til B1 er planlagt våren 2022 eller enda senere, ifølge UDI. Må derfor holde tritt med regelendringerfor å oppfylle kravene.

Dersom søknaden sendes inn før endringene, er nivå A2 tilstrekkelig for å bestå norskprøven.

Det obligatoriske norskkurset er ikke tatt

For å oppfylle krav om statsborgerskap kreves det et dokument som bekrefter gjennomføring av et 300 timers norskkurs ved en godkjent språkopplæringsinstitusjon, eller demonstrere tilstrekkelig kunnskapsnivå i norsk eller samisk.

Eksempler på slikt bevis på tilstrekkelige språkkunnskaper kan være bestått Bergenstest eller bestått Norskprøve tale- og skriveprøve på nivå 2 eller 3.

Det er riktig at det snart ikke lenger er nødvendig å fremlegge bevis på obligatoriske norskkunnskaper. Men datoen for en slik endring er ennå ikke fastsatt.

Kravet om obligatorisk opphold i landet er ikke implementert

For å bli norsk statsborger må du bo lovlig i landet i en viss periode. Dersom det søkes om statsborgerskap før 1. januar 2022, er det nødvendig at minst syv av de siste ti årene er tilbrakt i Norge. For de som har ektefeller eller registrerte partnere norske, er det påkrevde antall botid tre av de siste ti årene.

Dersom statsborgerskapssøknaden sendes inn etter 1. januar 2022, gjelder nye regler. For de uten tilstrekkelig inntekt må åtte av de siste 11 årene ha bodd i Norge for å få norsk statsborgerskap.

Tilstrekkelig inntekt anses å være om lag tre ganger det minste trygdesystemet gir. Dette beløpet er for tiden 319 997 kroner per år og kan endres hvert år.

For de med tilstrekkelig inntekt er den nødvendige levetiden ikke lenger åtte år, men seks år.

Kan ikke bekrefte identiteten

Utenlandske statsborgere som søker om norsk statsborgerskap må av åpenbare grunner bevise sin identitet. Dette gjøres vanligvis ved fremvisning av pass. Noen ganger kan imidlertid passet være utløpt. Dessuten kan ingenting føre til at Utlendingsdirektoratet mistenker at opplysningene i passet er feil.

Det er ulike krav for ankomster fra enkelte land eller for de som allerede har fått asyl.

Forbrytelser begått

Det skal også bestilles straffeattest sammen med statsborgerskapssøknaden. Det kan gjøres På politiets side.

Dersom noen er dømt for straffbare forhold, må du vente til du kan søke om statsborgerskap. Dette kalles «diskvalifikasjonsperioden».

Dersom personen er dømt i utlandet, betyr dette også en forbudsperiode. Dersom en person er siktet for en straffbar handling etter å ha søkt om statsborgerskap, suspenderes søknaden.

Dersom straffesaken henlegges eller personen får en ikke-straffbar dom, for eksempel parkeringsbot, er det ikke nødvendig å vente.

Avhengig av straffen eller straffen må du vente en viss tid før du kan søke om statsborgerskap. Tiden avhenger av lengden på fengselsstraffen, spesifikke tidspunkt kan finnes her. Dersom det søkes om statsborgerskap i karensperioden, avslås søknaden.

Mangelfulle krav til permanent opphold i landet eller rett til opphold i landet

Personer over 18 år må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge og oppfylle kravene til permanent opphold ved søknad om statsborgerskap. En person som søker statsborgerskap må også bo i Norge og planlegge å bli der.

Drevet av thelocal.no.

Likte du? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

De vanligste årsakene til avslag på søknad om norsk statsborgerskap

sfgdfg

Lindsay Dinwiddie

"Bacon Guru. General Twitter Fan. Food Fan. Award Winning Problem Solver. Lifelong Coffee Geek."