A. Bilotait: En ny institusjon vil bli opprettet for å ta imot migranter

Agn Bilotait, innenriksminister. Foto av Darius Januis (LRVK)

Det er planlagt å opprette en ny institusjon som skal ta seg av innkvartering av migranter, spesifiserer innenriksminister Agn Bilotait.

Ifølge statsråden er en slik institusjon nødvendig fordi grensevaktene, som har plikt til å beskytte statsgrensen, i dag også må forholde seg til lovbryterne. Håpet er at dette også vil forbedre kvaliteten på tjenesten.

At våre plikter (…) skal omhandle lovbrytere er i prinsippet klart. Derfor har innenriksdepartementet sammen med sosial- og arbeidsdepartementet utarbeidet et nytt overnattingskonsept, sa Bilotait til radioen torsdag.

Hun snakket om en ny struktur som alene ville være ansvarlig for migranter, enten det er flyktninger eller ulovlige innvandrere, for å være vertskap og administrere hele prosessen, sa hun.

Ifølge statsråden bør forberedelsene legges frem for regjeringen i nær fremtid.

Da Litauen begynte å øke store strømmer av illegale migranter i fjor, var det problemer med bosettingen deres og staten ble kritisert for sine dårlige forhold.

Politiet gjennomfører for tiden en foreløpig etterforskning av mulige seksuelle overgrep mot migranter fra en tidligere psykolog på deres bosted.

I fjor forhindret den litauiske grensen mot hviterussisk side 1.613 utlendinger som forsøkte å krysse den nasjonale grensen ulovlig, og mer enn 8.000 migranter prøvde å gjøre det mer enn én gang.


Gjengivelse av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og temaene som interesserer deg. kilder.