Selv under trussel om sanksjoner nekter rundt tusen tannleger å bruke e-helse

Helseverndepartementet (SAM) anslår at det er rundt tusen institusjoner som tilbyr slike tjenester i Litauen.

Lovendringene, som trer i kraft fra september, fastsetter at alle medisinske institusjoner som opererer i landet må bruke e-helsesystemet ellers kan deres driftslisenser bli suspendert.

«Hvis den personlige helseinstitusjonen ikke oppfyller den etablerte forpliktelsen til å inngå en kontrakt for bruk av e-helse, vil gyldigheten av lisensen for personlig helsetjenester bli suspendert for alle tjenester personlig helsehjelp,» sa Vilma Telyčėnienė, leder ved Institutt for elektroniske helsesystemer og informasjonsressurser til SAM.

Hun er ifølge henne selv ansvarlig for anvendelsen av lovens bestemmelser Nasjonal akkrediteringstjeneste for helseaktiviteter.

Data som poliklinisk besøksbeskrivelse, resepter, sykehusepikris, konsultasjonshenvisning, tester, behandling, svar på konsultasjonshenvisning, tester, behandling, testbeskrivelse av diagnose, vaksinasjonskortet sendes til e-helse.

Vurder å gå den lovlige veien

President for styret for Tannlegekammeret Vilma Brukiene BNS sa at det elektroniske helsesystemet ikke er egnet for tannjournaler. Ifølge henne anerkjenner departementet selv dette.

«Denne uken var det en diskusjon med Senter for journaler, med representanter for SAM og det erkjente de. Det er et godkjent departementsskjema for hva en tannlege skal fylle ut ved besøk til en pasient, og noen deler mangler, de er ikke skannet, » sa legen.

«Vi blir tilbudt å fortsette å fylle ut skjemaene på papir, som ikke er der. De erkjenner at arbeidet må dupliseres,» la hun til.

Ifølge V. Brukienė planlegger tannleger å forsvare sin stilling i retten på grunn av straffene som er fastsatt i loven.

«Vi rådfører oss allerede med advokater, og diskuterer med dem veien videre nå,» sa hun.

«Aldri konsultert»

Den gang sa rådgiveren til helseministeren, Tomas Bagdon, at tannlegenes situasjon ikke var eksepsjonell sammenlignet med situasjonen til andre medisinske spesialister som «har brukt e-helse med hell i mange år».

«Det skal heller ikke glemmes at e-helsesystemet i seg selv ikke er statisk, det forbedres stadig, så fremveksten av nye funksjoner er en pågående prosess. Tannleger som har sluttet seg til systemet og som kjenner det bedre, kan komme med anbefalinger for det. forbedring,» sa han til BNS.

V. Brukienė hevder på sin side at tannleger ikke ble konsultert under utviklingen og forbedringen av systemet.

«Representanter for departementet har aldri konsultert Tannlegekammeret. De hevder å ha gjort noen forbedringer og konsultert en klinikk i Litauen. Med én klinikk. Hvorfor ble ikke samfunnet konsultert?» sa hun.

Legen avviser departementets argumenter om at tannleger kunne ta i bruk e-helsesystemet allerede i 2018 og gi tilbakemelding i løpet av den tiden.

«Fra Tannlegekammeret kom det alltid forslag om å møte representanter fra Estland, som har hatt perfekt e-helse i 10 år. Departementet ignorerte oss hele tiden. Spesielt regjeringskabinettet tidligere,» sa tannlegen.

Ifølge henne fungerer ikke e-helse helt perfekt og skaper problemer for andre leger, så når tannleger slutter seg til, vil problemene bare øke.

Det er forbudt å publisere, sitere eller på annen måte reprodusere informasjon fra BNS nyhetsbyrå i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten skriftlig samtykke fra UAB «BNS».

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."