Norge informerte Russland om en kommende større NATO-øvelse

«I følge norsk side vil den multilaterale øvelsen» Cold Response 2022 «foregå i mars og april i år. De vil bli gjennomført i flere faser, hvorav noen vil bli organisert i Norskehavet, samt i Nord- og sentrum av Norge, sier Nordisk flåte i en uttalelse.

«Treningen vil bli deltatt av enheter og enheter fra det norske forsvaret, rundt 28 NATO-medlemsland og blokkpartnere, totalt rundt 40 000 mennesker,» la det russiske militæret til.

Manøvrene ble omtalt i et videointervju torsdag mellom generalløytnant Yngve Odlo, stabssjef for operasjoner i det norske forsvaret, og Alexander Moiseyev, sjef for den russiske nordflåten.

«Generalløytnant Yngve Odlo understreket at de væpnede styrker i Kongeriket Norge følger strengt Wien-dokumentet om tillits- og sikkerhetsbyggende bygninger vedtatt av OSSE-forumet (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) i 2011 og tar til orde for åpenhet i store militærøvelser» .

Moiseev «takk sjefen for det norske forsvaret for den gitte informasjonen og ønsket sine mednordmenn trygge militære manøvrer», la den nordlige marinen til.

Forsvarsdepartementet merket at den kommende øvelsen blir den største i landets historie.

«Cold Response 2022-trening, som vil bli deltatt av 35 000 mennesker, vil være den største treningen Norge har gjennomført siden 1990-tallet, samt den største NATO-treningen som er planlagt for 2022», heter det i en uttalelse fra departementet på sin hjemmeside.

I 2020 ble Cold Response-øvelsen i Norge avlyst på grunn av en koronaviruspandemi. Ifølge media var det ventet at 15.000 mennesker skulle delta. soldater.

Norge har sammen med NATO-nasjoner og allierte gjennomført disse øvelsene regelmessig siden 2006.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."