I Norge er det ventet lønnsvekst

Sterk økonomi og mangel på arbeidskraft på mange områder kan gjøre at norske arbeidstakere kan forvente lønnsvekst neste år.

Norske arbeidstakere kan forvente en betydelig økning i lønnen neste år, spår DNB Markets, en av landets største investeringsbanker. Ifølge banken ventes lønningene å stige med 3,8 % neste år.

– Vi tror at neste år vil vi se en alvorlig lønnsøkning. Hvis vi har rett vil økningen være et halvt prosentpoeng sammenlignet med lønnsøkningen vi har sett i år, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

De fleste økonomer er ikke i tvil om at lønnsveksten i 2022 vil være godt over 3 %-terskelen.

Til tross for høy inflasjon i 2021, som har vært sterkt preget av høye energipriser, bør vi ifølge DNB Markets forvente rundt 2,6 % neste år. inflasjon. Lønningene stiger generelt bare så lenge inflasjonen øker, men en rekke faktorer kan føre til at lønnsveksten overgår prisveksten.

Disse faktorene er blant annet sterk økonomi og at mange områder skal inn i lønnsforhandlinger neste år og samtidig oppleve mangel på bemanning, sier Haugland.

«De ansattes forhandlingsposisjoner vil være sterke», bemerker økonomen.

Arbeidsstyrken i Norge er sterkt fagorganisert. Disse fagforeningene spiller en viktig rolle i landets arbeid. Det er ingen nasjonal minstelønn. Lønn forhandles innenfor rammen av tariffavtaler mellom fagforeninger og fagorganisasjoner.

Peggy Hessen Følsvik, leder av LO, sa hun forventer at lønningene vil stige neste år, men understreket at hun ennå ikke kan gi eksakte tall.

Utarbeidet av thelocal.no og nrk.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

I Norge er det ventet lønnsvekst

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."