Hva avslørte livskvalitetsstudien om nordmenn og innvandrere?

Innvandrere bosatt i Norge vurderer sin psykiske helse høyere enn resten av landet, men tilfredsheten med bosted, hobbyer og økonomi er lavere, ifølge 2021. Statistisk sentralbyrå.

Mer enn en fjerdedel av den norske befolkningen – 28%. – 2021 er misfornøyd med livet hans på landsbygda. Dette er fastslått av en ny livskvalitetsundersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå, SSB.

Det er 6 % av disse menneskene som er misfornøyde med livet i Norge. flere enn i 2020. Den er veldig fornøyd med livet i landet, notert litt over en femtedel av befolkningen (21 prosent) Dette er fem prosent mindre enn i fjor. Sammenlignet med 2020 har resultatene av 10 av de 12 indikatorene som beskriver befolkningens lykke blitt dårligere.

I tillegg var det en økning i symptomer på angst, depresjon og søvnproblemer, og respondentene var mer sannsynlig å føle seg ensomme og isolerte.

Respondentene ble bedt om å rangere sin lykke på en skala fra 1 til 10. En skår på 0 til 5 betyr et lavt nivå av lykke, en skår på 6 til 8 betyr at en person er mer eller mindre fornøyd med situasjonen sin, og en skår på 9 til 10 betyr at de er veldig fornøyde.

Studien viste også at utlendinger bosatt i Norge fortsatt er litt mindre fornøyde med livskvaliteten og litt mer fornøyde med levestandarden enn resten av landet.

27 prosent innvandrere bosatt i Norge rapporterte lav livstilfredshet, og 22 prosent. svarte at de er veldig fornøyde med livskvaliteten sin.

Men som i resten av landet er også innvandrere mindre fornøyde med livet enn i 2020.

Men selv om utlendingers og resten av befolkningens tilfredshet med livskvaliteten i Norge generelt kan virke ganske lik og tilsvarende lavere enn i fjor, er det betydelige forskjeller mellom de to gruppene: Innvandrere er mindre fornøyde med fritiden, levekår og økonomisk situasjon.

«Den klare forskjellen mellom innvandrere gjenspeiles i deres vurdering av psykisk helse. Deres gjennomsnittlige tilfredshet med psykisk helse er høyere enn for resten av landets befolkning. Men innvandrere er mindre fornøyde med sine livsvilkår, hobbyer og økonomi. situasjon,» bemerker studien.

Innvandrere som er misfornøyde med sin økonomiske situasjon utgjør 39 %. Det er 9 prosent. mer enn i befolkningen generelt. Mindre enn 20 % er svært fornøyd med sin økonomiske situasjon. innvandrere.

Andre indikatorer på at innvandrere er mindre fornøyde med å bo i Norge er fritid, gunstige sosiale relasjoner og utbredelsen av positive følelser.

Det er riktig at noen områder gjør nykommere mye gladere enn nordmenn.

«Innvandrere vurderer sin mentale helse og optimisme betydelig høyere enn befolkningen generelt,» sa studien.

Studien avdekket også forskjeller mellom innvandrere fra ulike deler av verden.

«Når vi ser på opprinnelseslandene til innvandrere, ser vi at det er færre indikatorer for innvandrere fra Europa som er mindre verdsatt enn landets befolkning som helhet enn for innvandrere fra Asia, d «Afrika, etc.», heter det i studien.

Studien viser også at innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika er mindre optimistiske med tanke på fremtiden enn de fra andre deler av verden.

Utarbeidet av thelocal.no og ssb.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hva avslørte livskvalitetsstudien om nordmenn og innvandrere?

sfgdfg

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."