EU planlegger å suspendere gyldigheten av avtalen som letter visumsøknader for russere

Den europeiske union vurderer å suspendere en avtale som gjør det lettere for russere å søke om visum for å reise til blokken, sa en diplomat fra blokken til journalister mandag.

«Vi kan ikke fortsette med den nåværende visumpolitikken,» sa diplomaten, som snakket på betingelse av anonymitet, i forkant av et møte med EUs utenriksministre i Praha for å diskutere invasjonen av russeren fra Ukraina.

«Turisme er ikke en menneskerettighet,» la han til, og understreket den symbolske betydningen av visumforenklingsavtalen fra 2007 som hadde som mål å knytte varmere bånd med Moskva.

Tiltaket, som kan tre i kraft i oktober dersom det blir godkjent av medlemslandene, representerer ikke et formelt forbud mot turistvisum som noen av Russlands europeiske naboer krever.

Men det ville komplisere visumprosessen og kunne bremse strømmen av russere til Europa, og øke Moskvas internasjonale isolasjon.

EU bruker ikke lenger visumtilrettelegging for offisielle russiske delegasjoner og næringslivsledere, men planlegger nå å anvende samme regime for andre korttidsbesøk.

I februar invaderte russiske styrker Ukraina, og utløste den mest intense krigen i Europa på flere tiår, og Kievs allierte i Vesten begynte å innføre sanksjoner mot Moskva.

Litauen, Estland, Latvia, Polen og Finland har bedt Brussel om å forby russiske turister å få visum til EUs felles Schengen-område.

Noen land, som Tyskland, er imidlertid imot et totalforbud.

På grunn av EU-sanksjoner, som stengte europeisk luftrom for flyvninger til og fra Russland, begynte russere å reise massivt over land via Finland og de baltiske landene for å nå d andre europeiske land.

Litauen har advart om at Russlands naboer, EU, kan stenge sine grenser for russiske turister dersom andre land i blokken ikke går med på å forby visumutstedelse.

Spørsmålet vil bli diskutert på et todagers møte med EUs utenriksministre i Praha tirsdag, men vil neppe bli endelig løst.

En diplomatisk kilde sa at han forventet «aktive diskusjoner» på møtet, men sa at et totalt visumforbud burde inkluderes i den nye sanksjonspakken og enstemmig aksepteres av medlemsstatene.

Vedtakelsen av et slikt forbud kan omfatte unntak for humanitære saker, så vel som for studenter og det sivile samfunn.

I fjor behandlet de 26 landene som tilhører Schengen-reiseområdet – de 22 EU-medlemslandene pluss Norge, Island, Sveits og Liechtenstein – 536 000 søknader om korttidsvisum fra russere.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."