Et minnesmerke over ofrene for Utioja-massakren er innviet i Norge

Seremonien, nesten 11 år etter Norges dødeligste massakre i fredstid, samlet overlevende, familier og kjære av ofrene, statsminister Jonas Gahrs Store, kronprins Haakon og andre tjenestemenn.

«Som nasjon trenger vi et minnested. Et sted som for alltid vil minne oss om alle de vi har mistet. Steder hvor våre barn og barnebarn kan lære hva som skjedde, konsekvensene høyreekstremisme og hat,» statsministeren sa.

22. juli 2011 detonerte AB Breivik en eksplosivlastet minibuss nær et regjeringsbygg i Oslo. Etter bombingen, som tok livet av åtte mennesker, reiste AB Breivik til øya Utioja, hvor han skjøt og drepte 69 andre mennesker, for det meste tenåringer, på en sommerleir i Folkeforbundet. Venstreorientert arbeiderungdom.

Han sa at han drepte ofrene sine fordi de oppmuntret til multikulturalisme.

AB Breivik, nå 43, ble dømt til 21 års fengsel i 2012. Denne straffen, den strengeste i norsk lov, kan forlenges dersom personen vurderes å fortsatt utgjøre en fare for samfunnet.

I februar avviste retten en anmodning om utsettelse av resten av fengselsstraffen, og sa «det er fortsatt en klar risiko for at (Breivik) vil gå tilbake til oppførselen som førte til terrorangrepene 22. juli».

Minnesmerket, som står ved brygga der folk tar fergen til Utioja-øya, består av 77 bronsesøyler som representerer hver av de omkomne.

Gillian Webster

"Subtly charming thinker. Organizer. Creator. Dedicated zombie geek. Web guru. Certified communicator."