Elbiler skal ikke lenger være tillatt på fergene

Det norske fergeselskapet Havila Kystruten har utfordret el-, hybrid- og hydrogenbiler til å være de mest miljøvennlige.

frykt for sikkerheten

Det norske rederiet Havila Kystruten, med hovedkontor nær Olesund, betjener kystlinjene i Nordsjøen og Norskehavet fra Bergen til Kirkenes. Fire maritime ferger av dette selskapet seiler dit. De besøker 67 havner i Sør-, Vest- og Nord-Norge.

Dette selskapet er også kjent i Norge som hotellservice, reiselivsbedrift, maritim industrikonsern som administrerer selskaper som Havila Shipping, Volstad Maritime, Havila Hotels, Fjord Tour og nevnte Havila Kystruten.

Havila Kystrutens avslag på å frakte elbiler og andre ikke-fossile kjøretøyer med skip ble etablert i kontrakten med Samferdselsdepartementet.

Kommunikasjonssjef i Havila Kystruten, Lasse A. Vangtein, uttalte til norske medier at beslutningen om å ikke akseptere alternative drivstoffbiler på ferger ble tatt etter en detaljert risikoanalyse. Dette melder den norske nettmediepublikasjonen Nrk.no.

Hvis en elbil tar fyr, bør alle mennesker evakueres umiddelbart, da skip ennå ikke har riktig teknologi for å slukke branner i biler med alternativt drivstoff.

Hovedkonklusjonen er at en el-, hybrid- og hydrogenbilbrann på en sjøferge vil få mer alvorlige konsekvenser enn en konvensjonell fossilbilbrann.

«Elbiler og andre biler med alternativt drivstoff avgir mye mer varme når de brenner, det er fare for eksplosjon og giftige gasser frigjøres. Dette utgjør en større trussel for passasjerer og mannskap på fergen.», så vel som for selve skipet Hvis en elbil tar fyr, bør alle mennesker evakueres umiddelbart, da skip ennå ikke har den riktige teknologien for å slukke branner i biler med alternativt drivstoff,» forklarte LA Vanstein.

Konklusjon: Elbiler brenner mer intenst, avgir mer varme og er vanskeligere å slukke enn konvensjonelt drevne biler. Bilde ctpost.com.

Elbiler ble sett på som viktige

I Norge, som er et av landene som bruker elbiler og andre drivstoffbiler mest, skapte denne avvisningen av Havila Kystruten et sjokk.

Det er også et annet sjøfergeselskap, Hurtigruten, på de nevnte linjene fra Bergen til Kirkenes. Etter at Havila Kystruten annonserte at de ikke lenger vil akseptere elbiler og andre biler med alternativt drivstoff, sa Hurtigruten-representanter at de ville frakte alle typer biler på fergene sine.

Rederiet Hurtigruten har lenge vært monopol på norske vestkystlinjer. i 2018 besluttet Samferdselsdepartementet at det ikke var hensiktsmessig med fraktmonopol på linjene fra Bergen til Kirkenes. Slik kom Havila Kystruten, et sjøfergeselskap, inn på ruten med fire skip etter å ha vunnet et tilleggsanbud.

Fra 2018 til 2022 fløt hun alle typer biler, inkludert biler med alternativt drivstoff. Allerede i 2020 var det en diskusjon innad i selskapet om man skulle transportere elbiler, hybrider og hydrogenbiler.

Da «falt» Arild Myrvoll, sjefen for rederiet Havila Kystruten, og sa at elbiler er viktige både for norske kystboere og turister som besøker landet.

For lite oppmerksomhet til sikkerhet

Hvorfor tok Havila Kystruten i 2023 den kategoriske beslutningen om ikke å akseptere biler med alternativt drivstoff på ferger? Spesielt siden offisiell statistikk indikerer at el-, hybrid- eller hydrogenbiler brenner 4 til 5 ganger sjeldnere enn konvensjonelle bensinbiler.

Poenget er at sjøferger ikke er designet for å slukke biler med alternativt drivstoff. Når det bryter ut brann i batteripakken til en elbil, er det spesielt vanskelig å slukke den.

Hvorfor, da rederiet Havila Kystruten nektet å akseptere elbiler på grunn av passasjer- og mannskapssikkerhet, kom konkurrent Hurtigruten på akkord mellom sikkerheten til biler med alternativt drivstoff og sikkerheten til skip.

Hurtigrutens PR-representant Martin Henriksen sa at selskapet deres også har vurdert risikoen ved å akseptere elbiler og andre biler med alternativt drivstoff på ferger. Konklusjonen av evalueringen deres var at elbiler og andre alternativt drivstoffbiler var mer tilgivende enn konkurrentene.

Henriksen forklarte at selskapet deres hadde kjøpt spesielle slokkesystemer for biler med alternativt drivstoff, branntepper og installert ekstra ventilasjonshull i skipene.

«I alle fall, hvis en bil – en elbil eller en konvensjonell fossilbil – tar fyr om bord, vil brannen være alvorlig,» mente Henriksen.


Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."