De vanligste årsakene til avslag på søknad om norsk statsborgerskap

For å få norsk statsborgerskap må visse vilkår være oppfylt. Utlendingsdirektoratet (UDI) avslørte nylig de vanligste årsakene i 2021 til å avslå statsborgerskapssøknader.

I underkant av 50.000 personer søkte om norsk statsborgerskap i fjor. mennesker. For å få norsk statsborgerskap må du ha bodd i Norge i en viss periode (den eksakte perioden kan variere avhengig av din personlige situasjon) og bestå en språk- og statsborgerskapsprøve.

Ifølge Utlendingsdirektoratet avslo tilsynet 2.357 søknader i fjor.

UDI ga også informasjon om de vanligste årsakene til avslag på statsborgerskapssøknader. Denne informasjonen kan være nyttig for de som vurderer å søke om norsk statsborgerskap.

Statsborgerskapsprøve mislyktes

Ifølge Utlendingsdirektoratet er dette den vanligste årsaken til avslag på søknad om statsborgerskap.

Personer mellom 18 og 67 år som ønsker å få norsk statsborgerskap må bestå statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve.

For å bestå statsborgerskapsprøven må du svare riktig på minst 24 av de 36 flervalgsspørsmålene. Disse spørsmålene spenner fra temaer som norsk historie, geografi, demokrati, velstand, utdanning, helsevesen og arbeidssegenheter.

Samfunnsfagprøven tas vanligvis av personer som har tatt samfunnsfagskurs for innvandrere.

For å komme i betraktning må begge prøvene avlegges på norsk – bokmål eller nynorsk. Prøvene organiseres av kommunene og det er også mulig å registrere seg i reservasjonssystemet Kompetent norsk side.

Språkprøven mislyktes

Avhengig av når du søker om norsk statsborgerskap, må norsk muntlig prøve på nivå A2 eller B1 være bestått.

A2 regnes som et grunnleggende nivå i norsk og B1 er semi-flytende språkkunnskaper.

Endring av påkrevd språknivå fra A2 til B1 er planlagt tidligst våren 2022, eller senere, ifølge UDI. Må derfor holde tritt med regelendringerfor å oppfylle kravene.

Dersom søknaden sendes inn før endringen, er nivå A2 tilstrekkelig for å bestå norskprøven.

Ingen obligatorisk norskkurs

For å kvalifisere for statsborgerskap kreves et dokument som beviser gjennomføring av 300 timer norskopplæring fra en akkreditert språkskole, eller bevise tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller samisk.

Eksempler på bevis på tilstrekkelige språkkunnskaper kan være bestått Bergenstest eller bestått Norskprøve tale- og skriveprøve på nivå 2 eller 3.

Det er riktig at det ikke lenger kreves bevis på obligatoriske norskkunnskaper. Det er imidlertid ennå ikke planlagt noen dato for en slik endring.

Kravet om botid er ikke oppfylt

For å bli norsk statsborger må du bo lovlig i landet i en viss periode. Dersom det er søkt om statsborgerskap før 1. januar 2022, kreves det minst syv av de siste ti årene i Norge. For de som har ektefeller eller registrerte partnere norske, er antall år som trengs for å leve tre av de siste ti.

Dersom statsborgerskapssøknaden sendes inn etter 1. januar 2022, vil de nye reglene gjelde. For de uten tilstrekkelig inntekt er det åtte av de siste 11 årene som kreves for å bo i Norge for å få statsborgerskap i landet.

Tilstrekkelig inntekt anses å være om lag tre ganger minimumskravet i folketrygden. Dette beløpet er for tiden 319 997 kroner per år og kan endres fra år til år.

For de med tilstrekkelig inntekt er påkrevd livsoppholdsperiode ikke lenger åtte, men seks år.

Kan ikke bekrefte identiteten

Utenlandske statsborgere som søker om norsk statsborgerskap må av åpenbare grunner bevise sin identitet. Dette gjøres vanligvis ved fremvisning av pass. Noen ganger har imidlertid et pass utløpt. Dessuten kan ingen mistenke Utlendingsdirektoratet for at opplysningene i passet er feil.

Det gjelder andre krav for ankomster fra enkelte land eller de som allerede har fått asyl.

Forbrytelser begått

Det skal også bestilles straffeattest sammen med statsborgerskapssøknaden. Det kan gjøres På politiets nettsider.

Hvis noen er dømt for et straffbart forhold, må du vente til du kan søke om statsborgerskap. Dette kalles «diskvalifikasjonsperioden».

Dersom en person er dømt i utlandet, betyr dette også en forbudsperiode. Dersom en person er siktet for en straffbar handling etter å ha søkt om statsborgerskap, suspenderes søknaden.

Dersom straffesaken avsluttes eller personen idømmes en ikke-straffbar straff, for eksempel bot for overdreven parkering, er det ikke nødvendig å vente.

Avhengig av dommen eller domfellelsen må du vente en viss tid før du kan søke om statsborgerskap. Varigheten avhenger av størrelsen på forvaringsstraffen, eksakte varigheter kan finnes her. Dersom det søkes om statsborgerskap i karensperioden vil søknaden bli avslått.

Utilstrekkelige vilkår for opphold eller oppholdsrett

Personer over 18 år må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge og oppfylle kravene til permanent opphold ved søknad om statsborgerskap. En person som søker statsborgerskap må også bo i Norge og planlegge å bli der.

Utarbeidet av thelocal.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

De vanligste årsakene til avslag på søknad om norsk statsborgerskap

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."