Vi vet når de svenske sosialdemokraterna tar en beslutning om NATO

Sveriges regjeringsparti har som mål å avslutte landets interne debatt om NATO-medlemskap 12. mai. Etter denne datoen skal partiets eksekutivkomité ta den endelige avgjørelsen. Det sa partiet etter et møte fredag.

– Debatten avsluttes 12. mai, hvoretter vi starter beslutningsprosessen, sa Tobias Baudin, partiets generalsekretær, på en pressekonferanse.

«Debatten er god og konstruktiv», sa Baudin om debatten om sikkerhetssituasjonen. «Vi diskuterte også den pågående prosessen i vårt parti.»

Ikke bare sikkerhetspolitikken, men også partiets årsmeldinger og andre interne forhold ble diskutert på partimøtet fredag, hvor partihovedkomiteen, aksjonskomiteen og samtlige parlamentarikere deltok og som var planlagt før invasjonen av Ukraina pr. Russland.

Debattprosessen som ble satt i gang av sosialdemokratene blir sett på som et forsøk på å mobilisere bred støtte til NATO-medlemskap innad i partiet før en fremtidig beslutning tas. Dette endrer fundamentalt sikkerhetspolitikken om ikke-tilknytning til militære allianser, som hadde vært sentral i sosialdemokratenes utenrikspolitikk siden 1930-tallet.

På sosialdemokratenes siste kongress stemte partimedlemmene for sitt historiske politiske standpunkt om å ikke bli med i NATO. Men nå ønsker Sveriges statsminister Magdalena Andersson å revurdere situasjonen basert på utviklingen av sikkerhetspolitikken.

Annika Strandhäll, leder for sosialdemokratenes kvinneorganisasjon S-kvinnor, som lenge har fokusert på nedrustning og fredsaktivisme, sa at organisasjonen hennes gjennomfører en parallell dialogprosess.

«Vi setter også i gang en diskusjonsprosess – medlemmer har mulighet til å gå i dialog,» sa Strandhäll. «Partiets endelige beslutning vil bli tatt på et komitémøte som er berammet til slutten av mai.»

Utarbeidet av thelocal.se.

Som? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Vi vet når de svenske sosialdemokraterna tar en beslutning om NATO

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."