Verdien av det norske statsfondet nådde 12,3 billioner i fjor. Norske kroner | Selskap

Nesten 1,6 billioner norske kroner (177 milliarder dollar, 158 milliarder euro) overskudd var 14,5 %. kom tilbake.

Fondet som landet overfører oljeinntektene til, endte året med hele 12,3 billioner dollar. kroneverdi.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kalte det siste året «ganske lønnsomt».

Dette er den fjerde høyeste årlige prosentvise avkastningen i historien til fondet opprettet på 1990-tallet og den andre i absolutte tall.

Sentralbanken som forvalter fondet har imidlertid advart om at slike resultater ikke bør forventes i fremtiden.

«Vi må forberede oss på nedgangstider», bemerket Trond Grande, underdirektør i sentralbankens investeringsforvaltningsavdeling.

Aksjer, som ved utgangen av desember utgjorde 72 prosent. av hele porteføljen, økt med 20,8 %. hovedsakelig på grunn av styrkingen av aksjene til selskaper i USA og i energi-, finans- og teknologisektoren.

Det største bidraget til fondet ble gitt av aksjer i Microsoft, Alphabet og Apple, hvis overskudd generert i 2021 var på henholdsvis 78 milliarder, 64 milliarder. og 61 milliarder norske kroner.

Fondet har mer enn 9000 aksjepakker av selskaper.

Aksjemarkedene har falt kraftig siden starten av året på grunn av inflasjonspress og utsikter til høyere renter, samt usikkerhet rundt NATOs motstand mot Russland om Ukraina.

Fondets investeringer i obligasjoner, som utgjør 25,4 %. eiendeler, led 1,9 prosent. negativ avkastning, fordi rentene i 2021 holdt seg lave.

Investeringer i eiendom, utgjør 2,5 prosent. porteføljen, steg 13,6 prosent. øker, mens unoterte prosjekter for fornybar energi, den fjerde største, om enn liten, aktivaklassen fikk 4,2 %. kom tilbake.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."