Verdien av det norske statsfondet nådde 12,3 billioner i fjor. Norsk Krone Business

Nesten 1,6 billioner. Den norske kronen (177 milliarder dollar, 158 milliarder euro) utgjorde 14,5 %. å gå tilbake til.

Fondet, som landet overfører sine oljeinntekter til, endte året på 12,3 billioner. verdien av kroner.

Oystein Olsen, sentralbanksjefen, kalte fjoråret «ganske lønnsomt».

Dette er den fjerde høyeste årlige prosentvise avkastningen i historien til fondet opprettet på 1990-tallet og den andre i absolutte tall.

Sentralbanken som forvalter fondet advarte imidlertid om at slike resultater ikke ville holde i fremtiden.

– Vi må forberede oss på nedgangstider, sa Trondas Grande, visedirektør i sentralbankens investeringsforvaltningsavdeling.

Aksjer, som sto på 72 % ved utgangen av desember. av den totale porteføljen, steg i pris med 20,8 prosent. hovedsakelig på grunn av oppgangen i prisene på verdipapirer i USA og selskaper innen energi-, finans- og teknologisektoren.

Aksjer i Microsoft, Alphabet og Apple ga det største bidraget til fondet, og ga overskudd på henholdsvis 20 milliarder dollar og 64 milliarder dollar i 2021. og 61 milliarder kroner. norske kroner.

Fondet har mer enn 9 tusen. eierandeler i selskaper.

Siden begynnelsen av året har aksjemarkedene kollapset på grunn av inflasjonspress og stigende renter, samt usikkerhet rundt NATO-Russland-konfrontasjonen om Ukraina.

Fondets investeringer i obligasjoner utgjør 25,4 %. eiendeler, led 1,9 prosent. negativ avkastning siden 2021. rentene har holdt seg lave.

Investering i eiendom, utgjør 2,5 prosent. porteføljen, steg 13,6 prosent. Unoterte fornybar energiprosjekter, den fjerde aktivaklassen, steg 4,2 %. å gå tilbake til.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."