USA kritiserer WTOs beslutning i Washington om å innføre toll på stålimport


Publisert: 12-12-2022 13:39

Foto av Steve Helber (AP/Scanpix).
Washington har gitt Verdens handelsorganisasjon (WTO) kjennelse om tollsatser USA vil innføre på stålimport til Kina og andre land av nasjonale sikkerhetshensyn.

USAs tidligere president Donald Trumps administrasjon har fastsatt tollsatser på import av stål og aluminium til Kina, Norge, Hviterussland og Tyrkia, og hans etterfølger, Joe Biden, har ennå ikke fått dem endret.

USAs morgen avviser de feilaktige funnene og konklusjonene presentert i WTOs ekspertpanelrapporter utgitt i dag, som ble bedt om av USAs handelsrepresentant Katherine Tai Press, Adam Hodge, forrige helg.

I mer enn 70 år har USA opprettholdt en klar og utvetydig posisjon om at nasjonale sikkerhetsspørsmål ikke kan diskuteres innenfor WTOs forsvarsoppgjørsorgan.

WTO-møtet i Genève har ikke makt til å stille spørsmål ved WTO-medlemslandenes evne til å svare på sikkerhetstrusler, la han til.

WTOs forsvarsvoldgiftsorgan har slått fast at tiltakene som er pålagt USA er i strid med ulike artikler i General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

Myndigheten bestemte også at sikkerhetsunntakene gitt i GATT ikke rettferdiggjorde manglende overholdelse fordi de amerikanske tiltakene ikke ble etablert i krigstid eller på et tidspunkt da det var en stor internasjonal konflikt.

Institusjonen anbefaler at USA verifiserer at tiltaket er uforenlig med WTOs regler for å overholde USAs forpliktelser under GATT 1994, kunngjorde institusjonen.


Reproduksjon av informasjon fra BNS nyhetsbyrå i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.