Ukrainas allierte tok førsteplassen når det gjelder EUs gassforsyninger

I tillegg sa norsk energiminister Terje Åsland at Norge vil fortsette å produsere naturgass på dagens høye nivåer frem til slutten av tiåret. I en Reuters-kommentar påpekte han at for å opprettholde så høye nivåer av naturgassproduksjon, har landet godkjent operatørenes forespørsler om å øke produksjonen fra flere gassfelt.

I følge mai-prognosen forventer Norge i år å produsere 122 milliarder kubikkmeter gass, eller 8 %. mer enn i fjor, og naturgasseksporten kan nå ny rekord. Gassproduksjonen i Norge kan også nå nye høyder allerede i 2022. Det offisielle Oslo, som forsyner EU med 20-25 % av sitt gassbehov, forventer rekordsalg av blått drivstoff gjennom rørledninger til Europa i år, og går forbi Russland.

Inntil nylig var Moskva den største gassleverandøren til EU. Norge sier nye planer for å øke naturgassproduksjonen og -eksporten, med tillit til langsiktig etterspørsel, ettersom EU planlegger å kutte naturgassforsyningen til Russland etter militær inntrenging av sistnevnte i Ukraina.

Norges tillit styrkes også av den betydelige økningen i prisen på naturgass i EU, som har steget kraftig på grunn av forsyningsbegrensninger fra Moskva. I år forventes Norge å motta 100 milliarder fra sin olje- og gassindustri. euro.

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."