Telia Company lanserer aksjetilbakekjøpsprogram

Foto av Judita Grigelytė (VŽ)

Styret i Telia Company of Sweden har besluttet å lansere et aksjetilbakekjøpsprogram verdt 5,4 milliarder euro. SEK (518,4 millioner euro).

Beslutningen ble tatt etter det vellykkede salget av aksjer i den svenske mobiltårnvirksomheten og aksjer i Telia Latvia. Selskapet har annonsert sin intensjon om å kjøpe tilbake sine aksjer i 2022. Telia Companys delårsrapport for første kvartal.

Målet med programmet er å returnere overskytende midler til aksjonærene, og dermed øke attraktiviteten til Telia Companys langsiktige avkastningsprofil.

De siste årene har Telia Companys aktivaoverføringstransaksjoner, hvorav de viktigste var salget av en minoritetsandel i den finske, svenske og norske mobiltårnvirksomheten og en 100 % eierandel i Telia Latvia, økt selskapets balanse. 31. mars EBITDA-ratio justert for netto gjeld på 2,09.

Dette resultatet er i tråd med Telia Companys ambisjon om å opprettholde netto gjeld/justert EBITDA-forhold innenfor et område på 2,0 til 2,5 ganger.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli administrert av et investeringsselskap eller en kredittinstitusjon, som vil ta sine beslutninger om tidspunktet for tilbakekjøp av aksjer i Telia Company uavhengig av Telia Company.

Målet er å kansellere de kjøpte aksjene – et slikt tilbud bør forelegges aksjonærene på den ordinære generalforsamlingen i Telia Company i 2023.

Oppkjøpene vil finne sted på Nasdaq Stockholm-børsen i samsvar med Nasdaq Stockholms utstederregler, MAR og Safe Harbor-regelverket.

Aksjetilbakekjøpet vil finne sted i 2022. 15. juni 2023 28. februar

Et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som er autorisert av Telia Company til å foreta et kjøp på deres vegne, vil være pålagt å foreta minst minimumsbeløpet for kjøp for hver hele kalendermåned som kjøpsprogrammet pågår.

Aksjene gjøres opp i kontanter.

Aksjer vil bli innløst i den grad det totale antall aksjer som eies av Telia Company ikke på noe tidspunkt overstiger 10 % av det totale antall aksjer utstedt av Telia Company. 2022 31. mai Ifølge Telia Company har den 312 837 enheter. aksjer. Totalt antall aksjer utstedt av Telia Company er for tiden 4.089.631.702.

Velg de bedriftene og temaene du er interessert i – vi informerer deg med et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i «Verslo žinios», «Sodra», Registersenteret osv. kilder.