Sverige og Finland rykker nærmere NATO-medlemskap

Svenske medier rapporterte at landets statsminister allerede hadde bestemt seg for å bli med i NATO og at regjeringen under hans ledelse planla å søke medlemskap på et sikkerhetsalliansetoppmøte i Madrid i slutten av juni.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson, som ble bedt om å kommentere svenske medieoppslag om at Sverige allerede har bestemt seg for å bli med i NATO, sa: «Noen ganger kan svenske medieoppslag gi inntrykk av at vi haster med å ta en avgjørelse. Jeg tror det er nødvendig å analysere den nye situasjonen og ta den på alvor, å tenke på konsekvenser, fordeler og ulemper ved mulige neste skritt. »

Andersson sa på en felles pressekonferanse med Finlands statsminister Sanna Marin i Stockholm onsdag at han ønsket å ta en beslutning om NATO-medlemskap tidlig nok til å unngå duplisering med landets parlamentsvalg i september. Hennes kollega, den finske statsministeren, sa at landet hennes ville bestemme seg «om noen uker».

Mr. Andersson forklarte at selv om Sverige ville ta all den tid som er nødvendig for å analysere utviklingen av sikkerhetssituasjonen ordentlig, ville ikke prosessen bli unødvendig forsinket: «Jeg ser ingen grunn til å utsette denne analysen eller denne prosessen. Det er også valg i vårt land i september, så det vil vi selvfølgelig ha fokus på senere. »

Den svenske statsministeren forklarte på en pressekonferanse at «sikkerhetssituasjonen har endret seg fullstendig» siden invasjonen av Ukraina av Russland, og at «i lys av denne situasjonen, må vi fundamentalt vurdere hva som er det beste for Sverige, vår sikkerhet og vår fred i den nye virkeligheten». «

«Det kom akkurat til vår kunnskap på det tidspunktet. Tiden er delt til 24. februar og utover,» sa Andersson, med henvisning til starten på den russiske invasjonen.

En avgjørelse ventet fra sosialdemokratene

Dagbladet Aftonbladet melder at sosialdemokratene 24. mai vil holde et ekstraordinært møte i partiets styringskomité, hvor det kan avgjøres om de skal støtte landets inntreden i NATO.

Møtet skulle være kulminasjonen av seks uker med interne partidiskusjoner.

Mandag lanserte Socialdemokraterna en intern partidebatt om sikkerhetssituasjonen i Sverige. I følge pressemeldingen er målet deres å utvikle en «genuin debatt» om svensk sikkerhet og å oppmuntre partimedlemmer til å «utvide sin kunnskap og forståelse» i denne forbindelse.

Sveriges alliansefri status, da det unngikk å slutte seg til internasjonale militærallianser under første verdenskrig, andre verdenskrig og den kalde krigen, har lenge vært en fast del av politikken som ble ført av sosialdemokrater. Antagelig kulminerte dette under regjeringen til statsminister Olof Palme, som var en aktiv kritiker av utenrikspolitikken i USA og Sovjetunionen.

I den sosialdemokratiske pressemeldingen nevnt ovenfor sa partiet at partimedlemmer ble oppfordret til å si sine meninger, men den endelige avgjørelsen vil fortsatt ligge hos partiets styringskomité.

Det er indikert at vurderingen av sikkerhetssituasjonen i Sverige som for tiden er utført av Security Policy Analysis Group kan være ferdig før 31. mai. den planlagte tidsrammen vil tillate at konklusjonene kan presenteres på møtet 24. mai.

Det svenske demokratiske partiet holdt mandag et spesielt partikomitémøte, hvor partileder Jimmie Åkesson fikk mandat til å søke om NATO-medlemskap. Det betyr at det ville være flertall i den svenske riksdagen for at landet slutter seg til sikkerhetsorganisasjonen.

Finlands selvbestemmelse er bare et spørsmål om uker

«Jeg tror avgjørelsen om medlemskap vil komme raskt nok – det er et spørsmål om uker, ikke måneder,» sa Finlands statsminister Marin på en pressekonferanse.

Siden slutten av den kalde krigen har Finland, i likhet med nabolandet Sverige, holdt seg uenig med militære allianser, men har styrket båndene til NATO.

Marin påpekte at Finland var en NATO-partner, ikke et medlem, og ikke var omfattet av artikkel 5 i NATO, som sier at et angrep på et medlem betyr et angrep mot alle medlemmer av denne alliansen.

«Det er ingen annen måte å gi sikkerhet på enn avskrekking og felles forsvar som foreskrevet i artikkel 5 i NATO,» sa Marin.

Finske parlamentarikere mottok onsdag også en rapport om landets sikkerhetssituasjon og mulig medlemskap i militæralliansen i sammenheng med krigen i Ukraina. Denne rapporten vil være utgangspunktet for en stortingsdebatt som starter neste uke. Mange analytikere spår at Finland kan søke om medlemskap på NATO-toppmøtet i juni.

Tidligere valgte Finlands ledere å ikke slutte seg til NATO delvis for å unngå å provosere Russland. Under den kalde krigen gikk Finland med på å holde seg utenfor det vestlige systemet for sikkerhetssamarbeid mot garantier fra Moskva om ikke å invadere landet.

Hvordan ville veien til NATO se ut?

Vel, hvordan kan Sveriges og Finlands vei til NATO se ut? Det lokale viste hvordan situasjonen kunne fortsette.

13. april: Finland publiserer en rapport om utviklingen av sikkerhetssituasjonen.

18. april: En plenumssesjon åpner i det finske parlamentet for å diskutere den nye sikkerhetsanalysen.

april: Finlands statsminister, S. Marin, 13. april. bemerket at det bare ville ta landet hans «uker» å ta en avgjørelse, noe som kan bety at parlamentet stemmer om medlemskap innen utgangen av april.

april: De svenske sosialdemokraterna kunne arrangere den første av tre planlagte nasjonale kongresser om sikkerhetspolitikk.

Kan: De svenske sosialdemokraterna arrangerer to andre store nasjonale kongresser om sikkerhetspolitikk.

Midt i mai: Den svenske regjeringens sikkerhetspolitiske analysegruppe skal levere sin oversettelse av Sveriges sikkerhetssituasjon innen 31. mai, men Andersson sa at den kan være tilgjengelig tidligere, i midten av mai.

23. mai: Kongress for presidentene for de 26 sosialdemokratiske distriktene i Stockholm.

24. mai.: Den ekstraordinære kongressen til den svenske sosialdemokratiske komiteen godkjenner landets medlemskap i NATO.

Slutten av mai, begynnelsen av juni: Svensk regjering kunngjør intensjon om å bli med i NATO, parlamentarisk prosess starter

juni: NATO kunngjør beslutningen til Sverige og Finland om å åpne tiltredelsessamtaler.

29. juni: NATO-toppmøte i Madrid

juli – desember: NATO lanserer akselererte opptaksprosedyrer.

juli august: NATO kan publisere handlingsplaner for medlemskap (MAP) for å forberede Sverige og Finland på medlemskap.

juli august: Finland og Sverige kan sende inn forberedende protokoller med tilsagn.

September oktober: Tiltredelsesprotokollene til Finland og Sverige er signert og ratifisert.

oktober november: NATO-medlemmer signerer og ratifiserer tiltredelsesprotokoller.

november desember: Den svenske og finske regjeringen fremmer forslag til parlamentene om godkjenning av tiltredelsesprotokollene.

desember: Sverige og Finland blir medlemmer av NATO.

Utarbeidet av thelocal.se, svt.se og cnn.com.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Sverige og Finland rykker nærmere NATO-medlemskap

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."