Studien viste at tjenestene til offentlige medisinske institusjoner ikke tilfredsstiller flertallet av landets befolkning

Ifølge opinionsundersøkelsen utført mellom 4. juli og 19. juli i år, er mer enn halvparten – 53%. respondentene vurderer arbeidet til offentlige medisinske institusjoner som gjennomsnittlig. 36% anser det som bra, ganske bra – en tredjedel (30%). Hver tiende – 10% – vurderer arbeidet til statlige medisinske institusjoner svært dårlig.

Kvinner over 50 år, som har leder-, spesialist- og kontorstillinger, er mer sannsynlig å vurdere arbeidet til offentlige medisinske institusjoner godt. I mellomtiden er det mer sannsynlig at menn i små byer, pensjonister, arbeidere, bønder vurderer kvaliteten på tjenestene.

En stor andel menn og kvinner gir gode tilbakemeldinger på arbeidet til private medisinske institusjoner – 77 % anser det som veldig bra eller snarere generelt bra. Menn i alderen 18-29 år med høyere inntekt (mer enn 1600 euro) og som bor i en storby vurderer tjenestene som tilbys her svært høyt.

Undersøkelsesresultatene viste også at i løpet av det siste året har én av fire pasienter – 41% – betalt for helsetjenester betalt av offentlige medisinske institusjoner selv gjennom kassaapparatet til l «institusjonen.

Den samme undersøkelsen viste at én av ti pasienter, 10 %, takket tjenestene mottatt minst én gang i løpet av det siste året uformelt – ved å gi legen en bestikkelse i en konvolutt.

Personer over 50 år fra landlige områder med ufullstendig videregående utdanning har innrømmet å ha betalt bestikkelser. Mottar også en gjennomsnittslønn (851 – 1600 euro) eller mer enn 1600 euro per måned. Pensjonister, fagfolk, funksjonærer og ledere faller inn i denne kategorien.

Studien, der 1007 voksne litauiske innbyggere ble intervjuet, ble utført ved bruk av intervjumetoden fra 4. juli til 19. juli 2022.

Det er strengt forbudt å bruke informasjon publisert av DELFI på andre nettsteder, medier eller andre steder eller å distribuere materialet vårt i noen form uten samtykke, og hvis samtykke innhentes, er det nødvendig å kreditere DELFI som kilde.

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."