Statens hjelp til å betale for strøm i Norge: hva du trenger å vite

Med stigende energipriser bestemte den norske regjeringen seg for å iverksette tiltak for å hjelpe husholdningene med å betale regningene sine. Det er imidlertid viktige nyanser ved dette hjelpemidlet som er verdt å vite.

Etter måneder med stigende energipriser og rekordstore energipriser i Sør-Norge, har regjeringen varslet at de vil dekke halve regningen dersom prisen på en nødtransaksjon overstiger 70 euro per kilowattime.

– Regjeringen kan nå gi en løsning på elektrisitetskrisen som rammer mange nordmenn. Nå står fellesskapet sammen, sa landets statsminister John Gahr Støre.

Selv om det foreløpig ikke er mulig å gi eksakte tall, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum, vil planen koste regjeringen opptil fem milliarder kroner.

Forslaget vil fortsatt måtte stemmes over, men det vil trolig bli støttet.

Hvilken del av regningene vil regjeringen dekke?

Regjeringen vil betale halve prisen av denne energiregningen når det månedlige gjennomsnittet overstiger 70 epoker per kilowattime. Dette gjelder imidlertid kun i tilfeller som omfattes av spotprisavtalen. Spotprisen er bruttoprisen på energi betalt av børser og energiselskaper.

Reduksjonen kan spare husholdningene for tusenvis av kroner i løpet av vinteren. Hvis et hus for eksempel bruker 3280 kilowattimer energi per måned, med en snittpris på 120 eros per kilowattime, gis det en rabatt på i overkant av 1000 kroner på strømregningen den måneden.

Det konkrete støttebeløpet vil i stor grad avhenge av mengden strøm som forbrukes av en husholdning og strømprissituasjonen i et gitt boligområde.

Fradraget vil fremgå av din faktura og gjøres automatisk.

Hvor lenge vil denne modellen vare?

Med denne modellen på plass vil den løpe fra desember til mars 2022. Fradraget vil vises på desemberregningen din, som vil være tilgjengelig i januar.

Hvem kan få erstatning?

Modellen gjelder kun primærbolig – den gjelder ikke fritidsboliger eller fritidsboliger.

I tillegg vil borettslag med felles skranke heller ikke motta statsstøtte.

Det betyr at leiligheter som får felles regning for vann og strøm ikke vil nyte godt av denne modellen.

Er det andre regler?

Ja, det vil bli satt en forbruksgrense. Husholdningene vil kun få kompensasjon for forbruk på inntil 5.000 kilowattimer. Ethvert forbruk som overskrider denne grensen vil bli belastet med full pris.

Utarbeidet av thelocal.no og nrk.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Statens hjelp til å betale for strøm i Norge: hva du trenger å vite

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."