Start av ratifikasjonsprosessen for Sverige og Finlands NATO-medlemskap

NATO-allierte signerte tirsdag protokollene for at Sverige og Finland skal slutte seg til 30-nasjonsblokken, og nå skal forslaget om å ratifisere opptak av de to nordiske landene legges fram for de allierte parlamentene. På denne måten, som svar på Russlands krig i Ukraina, ville militæralliansen utvides til 32 land.

– Dette er en dag av historisk betydning for Finland, Sverige, NATO og euro-atlantisk sikkerhet som helhet, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter signeringen av protokollene.

Også utenriksministrene i Sverige og Finland beskrev hendelsen som historisk.

«Vi er ekstremt takknemlige for den sterke støtten våre allierte har fått for vår søknad om å bli med i Alliansen. Vi er sikre på at vårt medlemskap vil styrke NATO og bidra til stabilitet i det euro-atlantiske området,» sa den svenske utenriksminister Ann Linde.

«Medlemskapet i Finland og Sverige vil ikke bare bidra til vår, men også til den kollektive sikkerheten til hele alliansen,» bemerket den finske utenriksministeren Pekka Haavisto.

De to nordiske landene har lenge tatt stilling til ikke å slutte seg til militære allianser, selv om de har holdt øvelser med NATO.

Sverige og Finland kunngjorde sin intensjon om å bli med i NATO i mai, etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar.

Etter en plutselig omvending ba Sverige og Finland (sistnevnte motsto den sovjetiske invasjonen i 1939-1940 og har en 1340 km lang grense til Russland) om å bli tatt opp under NATOs kollektive forsvarsparaply. Det var også problemer da NATO-medlemmet Tyrkia truet med å blokkere disse landenes opptak.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har anklaget Sverige og Finland for å huse kurdiske krigere og «fremme terrorisme». Han krevde også opphevelse av våpenembargoen som ble innført etter Tyrkias militære inngrep i Syria i 2019. Under NATO-toppmøtet i Spania forrige uke forlot imidlertid RT Erdogan sine innvendinger – forhandlingene med Tyrkia endte med innrømmelser og løftet om nye militærfly fra de forente stater.

Toppmøtet ble avsluttet med invitasjoner til Sverige og Finland om å komme med formelle tilbud, noe som resulterte i raske samtaler mandag og signering tirsdag.

RT Erdogan forklarer at han fortsatt kan smelle igjen dersom Sverige og Finland ikke holder løftene, som inkluderer mulige utleveringsavtaler.

Perioden på flere måneder hvor alle NATO-medlemmer må ratifisere de nordiske landenes medlemskap er risikabel ikke bare på grunn av trusler fra Tyrkia, men også fordi NATOs gjensidige forsvarsklausul ennå ikke er i kraft.

Mr. Stoltenberg sa: «Jeg tror de allierte vil sikre en rask og smidig ratifiseringsprosess.»

Han understreket at «mange allierte allerede har gitt klare forpliktelser til sikkerheten til Finland og Sverige» i mellomperioden, og understreket NATOs økte tilstedeværelse i deres region.

Den svenske utenriksministeren A. Linde sa at sikkerhetsgarantier allerede er gitt av USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Polen og NATO-medlemmene i de nordiske og baltiske områdene.

«Dette er den raskeste tiltredelsesprosessen i NATOs historie til dags dato,» bemerket Stoltenberg.

Drevet av thelocal.se.

Start av ratifikasjonsprosessen for Sverige og Finlands NATO-medlemskap

sfgdfg

Lindsay Dinwiddie

"Bacon Guru. General Twitter Fan. Food Fan. Award Winning Problem Solver. Lifelong Coffee Geek."