Sjefen for Oljefondet snakker: en lang periode med maos kommer

Den norske sentralbankbygningen i Oslo, som skal huse landets statlige formuesfond. Foto av Gwladys Fouché (Reuters/Scanpix)

Lederen for verdens største suverene formuesfond spår at ettersom inflasjonen blir en konstant følgesvenn til den globale økonomien, vil investorer møte en lang periode med kort avkastning.

Det norske oljefondet er det største suverene formuesfondet i verden, og forvalter omtrent 1,3 billioner dollar. Eiendeler i USD. Det er målet å kjøpe 1,5 % av alle børsnoterte selskaper i verden.

Nicolay Tangen, hans redaktør i Financial Times, innrømmer å være en langsiktig leder av inflasjonsteamet når det gjelder å forsvare om dagens inflasjon er midlertidig eller vil vare lenge.

Vi ser det i alle kategorier og det sprer seg mer og mer, sier lederen. Du ser at Ikea har økt prisene med 9%, du ser økningen i prisene på mat, transportkatter, transportkatter, metaller, oljer, energi, gass.. Vi ser en økning i lønn og lønn også.

Ifølge Tangen vil inflasjonen påvirke både aksjer og obligasjoner.

Hun vil svare på begge de neste årene, sier han.

Norsk Oljefond kan kun investere i aksjer, obligasjoner og eiendom. Fondet hadde i fjor det fjerde beste i historien, med en avkastning på 14,5 %. Fondet har vokst jevnt siden finanskrisen i 2008, men Tangen spår at veksten kan stoppe opp.

Fru går mye vanskeligere tider i møte. Med ekstremt lave renter, kraftig oppgang i aksjemarkedet og stigende, og til dels svingende inflasjon, risikerer vi å få en lang periode med lav inflasjon, sa han.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder.