Russland angrep et annet land for forbud mot lastforsendelser

– Vi krevde at norsk side løser denne saken så raskt som mulig, sa det russiske utenriksdepartementet.

«Vi har indikert at fiendtlige handlinger mot Russland uunngåelig vil resultere i passende gjengjeldelse,» heter det i rapporten.

Ifølge departementet har restriksjonene i Norge forstyrret arbeidet til det russiske generalkonsulatet på Spitsbergen, den største øya i Svalbard-øygruppen, og det russiske kullgruveselskapet.

Norges statskringkaster NRK sa tirsdag at Norge har nektet å flytte varer bestemt til Russlands Spitsbergen-bosetninger gjennom Sturskug-sjekkpunktet, til tross for Russlands anmodning om fritak fra sanksjoner.

– En konkret forespørsel om tillatelse til å frakte lasten er avvist, heter det i en uttalelse fra Utenriksdepartementet.

Ifølge kringkasteren ble søknaden «om tillatelse til å frakte varer til den russiske gruvearbeiderkolonien Spitsbergen i Barentsburg» sendt til det norske UD på vegne av Arktikugol-stiftelsen i Russland.

Laster til de russiske bosetningene Spitsbergen fraktes vanligvis med lastebil fra Murmansk (Russland) til Tromsø (Norge) via Sturskug-sjekkpunktet på den russisk-norske grensen, og deretter sjøveien til Barentsburg. Landsbyen er hjemsted for rundt 500 mennesker, inkludert gruvearbeidere som jobber i gruvene til den russiske Arktikugol-trusten.

Norge har suverene rettigheter over Svalbard, men lar mer enn 40 land utnytte øyas enorme naturressurser på lik linje.

Moskva har lenge søkt å få større innflytelse i denne øygruppen, som siden 1500-tallet. brukt av sine jegere og fiskere.

Russland insisterer på å kalle øygruppen Spitsbergen i stedet for Svalbard. Øygruppen har offisielt blitt kalt siden 1920, da det ble undertegnet en traktat om å overføre den til Norge.

Oslo: Norge bryter ikke traktaten

Norge bryter ikke en hundre år gammel avtale om den arktiske skjærgården på Svalbard ved å blokkere russiske lastforsendelser til øyene, sa landets utenriksminister onsdag etter at Moskva truet med gjengjeldelse.

– Norge bryter ikke Svalbard-traktaten, sier Anniken Huitfeldt til AFP.

«Norge prøver ikke å hindre forsyningen av en russisk kullkoloni i regionen», sa ministeren etter at det russiske utenriksdepartementet kunngjorde at de hadde tilkalt en norsk administrator.

Huitfeldt hevdet at lasten ved den russisk-norske grensen var «suspendert i henhold til sanksjoner som forbyr russiske transportører å frakte varer inn på norsk territorium».

Statsråden sa at godstransport «ikke bør skje via fastlands-Norge med russiske lastebiler» og foreslo å finne andre løsninger for å forsyne russiske gruvearbeidere bosatt på Svalbard.

Forbudet mot russisk-flaggede fartøy som går inn i havner gjelder ikke for Svalbard, «og vi har gjort det klart at vi ønsker å vurdere et flyforbud», sa Huitfeldt.

Ifølge ministeren er situasjonen i byen Barentsburg, der russiske kullgruvearbeidere bor, «normal».

«Folk kan få mat og medisiner,» sa hun.

– Norge søker ikke å kaste ut russiske selskaper eller borgere fra Svalbard eller skape hindringer for å drive forretninger i samsvar med norske lover og regler, sa Huitfeldt.

Samtidig kan Norges nødvendige svar på Russlands krig mot Ukraina få praktiske konsekvenser for russisk næringsliv på Svalbard, som i Norge generelt, sa hun.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."