Rekruttering av ukrainske statsborgere i Sverige – Skandinavisk nyhetsportal

Business Consulting Bureau Consultė ekonomi & juridik AB står overfor en rekke spørsmål om ansettelsesforholdene til ukrainske statsborgere i Sverige på denne kritiske tiden. Byråsjef Vaida Strazda forklarer situasjonen:

– Det er dessverre ingen unntak fra normal prosedyre for å ta imot krigsflyktninger og rekrutteringsprosedyrer er ikke tilrettelagt for arbeidsgivere i Sverige. To institusjoner er aktuelle for krigsflyktninger og arbeidsgivere i denne saken: Migrasjonsetaten og Skattetilsynet.

Ukrainere som flykter fra krigen og ankommer Sverige bør først kontakte Migrasjonstjenesten. Hvis besøkende har overnatting, kan de registrere seg hos migrasjonstjenesten innen 90 dager. De uten bekjente og overnatting her blir tvunget til å vente i lang kø på gaten ved siden av Migrasjonstjenestens bygg for overnatting og matrasjoner.

Etter å ha reist 24. februar får personer som forlot Ukraina automatisk asyl – en oppholdstillatelse i inntil ett år. Denne tillatelsen kan forlenges med ytterligere to år avhengig av situasjonen i Ukraina. Med midlertidig oppholdstillatelse i Sverige har en krigsflyktning rett til å søke arbeid, få jobb og jobbe. Det tilgjengelige arbeidet påvirker ikke Migrasjonstjenestens etterfølgende vedtak om å forlenge tillatelsen dersom situasjonen i landet blir trygg og personen kan returnere.

Vaida Strazda, Consultė ekonomi & juridik AB

Når du har fått oppholdstillatelse i Sverige, må du registrere deg hos skattekontoret for å få et midlertidig personnummer. Denne registreringen kan gjøres av krigsflyktningen selv eller av den nye arbeidsgiveren.

– Når en bedrift ber om registreringsnummer for en ansatt, går prosessen som regel raskere, – deler V. Strazda sin yrkeserfaring. – Et midlertidig personnummer tildeles kun personer som aldri har registrert seg i Sverige før. Ifølge konsulenten Vaida er det dette nummeret og datoen for oppholdstillatelsen som er hovedelementene en arbeidsgiver i Sverige bør ta hensyn til. – Dette er den vanlige prosedyren for flyktninger fra krig og andre land, så det er ingen unntak eller kompensasjon for arbeidsgivere til ukrainske statsborgere. Det er riktig at den svenske Arbetsförmedlingen ikke utelukker andre prosjekter som tar sikte på å skape fordeler for integrering av krigsflyktninger i samfunnet, spesielt siden det store flertallet av dem er kvinner.

– Sverige lider av alvorlig mangel på arbeidskraft på alle felt. I februar i år registrerte arbeidsformidlingen rekordmange ledige stillinger, 198.000, opp til 90.000 flere enn i februar 2020. Det skal imidlertid ikke forventes at bølgen av krigsflyktninger løser dette problemet snart, sier V. Strazda.

Det er viktig at arbeidsgivere er klar over at det å ansette en ikke-EU-borger som ikke har oppholdstillatelse i Sverige medfører straff, samt en plikt til å kontrollere identitetsdokumenter og informere skattemyndighetene om en ny ansatt. Dersom bedriften har tariffavtale, gjelder avtalevilkår, lønnsnivå og all tilleggsforsikring også for den nyansatte ukraineren. Militær flyktningstatus og oppholdstillatelser gis ikke automatisk til personer som forlot Ukraina før 24. februar. Hvis arbeidsvisumet deres i Sverige har utløpt, må de søke om en ny oppholdstillatelse (gitt dagens situasjon i Ukraina, vil de helt sikkert få en). Utvisningen av mennesker fra Sverige til Ukraina er suspendert på ubestemt tid for å overvåke krigssituasjonen.

http://www.consulte.nu

Kjærlighet? Bruk et sekund på å støtte Vaida på Patreon!

Ansettelse av ukrainske statsborgere i Sverige

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."