Regjeringskansleriet ønsker å fremskynde utviklingen av åpen datahåndtering

Digital kompetanse, som inkluderer bruk av åpne data, er en nødvendig forutsetning for at moderne offentlig sektor skal fungere. Den bidrar til saklig og resultatorientert offentlig styring, til implementering av de utarbeidede strategiene og oppfølging av disse, bidrar til å drive forskning og analyser og til å forme landets indre politikk. Hvis alle offentlige data var åpne og brukt effektivt, ville landets utvikling fått fart.

Åpne data er sett med data fra staten og offentlige institusjoner, som brukere kan analysere selv ved hjelp av spesialverktøy. Takket være åpne data er det mulig å lage nye produkter og tjenester, for eksempel en reiseplanleggingsapplikasjon eller en livskvalitetsvurderingsplattform. Litauiske åpne data er offentlig tilgjengelig online på data.gov.lt.

Utlevering av data er en øvelse i henhold til loven om rett til informasjon og gjenbruk av data. Offentlige institusjoner har også blitt tvunget av Økonomi- og innovasjonsdepartementet til å åpne dataene på den dedikerte internettportalen.

Etableringen av Regjeringskanselliet bidrar til åpenhet og forvaltning av data prosjekt «Resultatbasert ledelseskapasitetsbygging», finansiert av Det europeiske sosialfondet. Fra 2019 Ved inngangen til året ble det gjennomført kapasitets- og utviklingsanalyser, utviklet anbefalinger og metodiske verktøy, organisert opplæring og praktiske workshops, 9 utvekslinger gjennomført og god praksis delt med utenlandske kolleger.

Prosjektvirksomheten er ikke bare rettet mot ansatte i statlige institusjoner. i 2022 I februar, i anledning World Open Data Day, ble det arrangert en nasjonal fjernbegivenhet «Digital transformasjon, strategisk ledelse og åpne data» for publikum. Han presenterte mulighetene for å bruke åpne data og mer enn 400 deltakere ble med i diskusjonen.

I rapporten European Data Portal 2021 ble Litauens åpne datapolitikk og implementeringen rangert på 14. plass av 34 land (24. plass i 2019). Litauen har etablert seg i gruppen av tidlige følgere sammen med Norge, Tyskland, Italia, Østerrike og andre. Resultatene oppnådd av landet vårt overstiger gjennomsnittet av de 27+ landene i EU.

Under gjennomføringen av prosjektet, i april og mai i år, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i departementer og Regjeringskansleriet. I løpet av denne ble det bedt om å selvvurdere kunnskapen og kapasiteten til åpne data og bruken av dem. Undersøkelsesresultatene viste at en stor andel av respondentene ennå ikke er tilstrekkelig kjent med åpen datahåndtering og vurderer kunnskap og ferdigheter som gjennomsnittlig. Gitt viktigheten av digital kompetanse og åpne data for offentlig forvaltning, er målet å ytterligere styrke disse ferdighetene til spesialister i Regjeringskansli og departementer.

Regjeringskanselliet kunngjorde det offentlige anskaffelser for kjøp av praktiske opplæringstjenester innen åpen datahåndtering. Det forventes at opplæringen som skal holdes til høsten vil øke resultatbaserte ledelsesevner og gi praktiske ferdigheter i håndtering av åpne data. Det forventes at minst 75 ansatte fra Regjeringskontoret og departementene vil delta på disse opplæringene.

Reklame

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."