Prisene på eksporterte varer økte med 13,7 % i løpet av året

Bilde av Vladimir Ivanovo (VŽ)

I april, sammenlignet med samme periode i fjor, økte prisene på eksportvarer med 13,7 % og på importerte varer med 28,2 %.

I løpet av året økte prisene på varer importert fra eurosonen med 15,5 % og fra land utenfor eurosonen med 39,2 %, ifølge Statistics Litauen.

I løpet av måneden – april sammenlignet med mars – økte prisene på eksportvarer med 3,9 % og importerte varer med 1,3 %. Prisene på varer importert fra eurosonen økte med 0,7 %, mens de fra utenfor eurosonen økte med 1,7 %.

Blant eksporterte varer økte prisen på årlige landbruksavlinger mest – med 17,5%. Primære stålbearbeidingsprodukter ble dyrere med 16,2 %, gruve- og steinbruddsprodukter med 14,7 %, men elektrisitet med 39,1 %, medisinske og tannlegeapparater med 11, 8 % og batterier og akkumulatorer 4,4 %.

Blant importerte varer var det størst prisøkning på naturgass (importert fra Norge). Fisk og andre fiskeprodukter ble dyrere med 39,6 %, koksovnsprodukter med 19,9 %, men strømprisene med 32,8 %, flerårige jordbruksavlinger med 3,2 % og plantede avlinger 2,6 %.


Gjengivelse av informasjon fra BNS nyhetsbyrå i media og på nettsider uten skriftlig samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg de bedriftene og temaene du er interessert i – vi informerer deg med et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i «Verslo žinios», «Sodra», Registersenteret osv. kilder.