Over 4500 krigsskadde bygninger har blitt rekonstruert i Kiev-regionen

Lyman. Foto av Genios Savylov (AFP/Scanpix).

onsdags nyheter les her.