Oslo: Norge bryter ikke traktat ved å blokkere russisk last på Svalbard

– Norge bryter ikke Svalbard-traktaten, sier Anniken Huitfeldt til AFP.

«Norge prøver ikke å skape hindringer for forsyninger» fra en russisk kullgruvekoloni i regionen, sa ministeren, etter at det russiske utenriksdepartementet tidligere har sagt at de har innkalt den norske charge d’affaires i saken.

Moskva har anklaget Norge for å forstyrre arbeidet til det russiske generalkonsulatet på Spitsbergen, den største øya i Svalbard-øygruppen.

Norge har suverene rettigheter over Svalbard, men lar innbyggere fra mer enn 40 land utnytte øyenes enorme reserver av naturressurser med like rettigheter.

Moskva har lenge søkt å få større innflytelse i denne øygruppen, som siden 1500-tallet. jegere og fiskere brukte den.

Russland insisterer på å kalle øygruppen Spitsbergen, ikke Svalbard. Slik har øygruppen offisielt hett siden 1920, da avtalen om overføring til Norge ble undertegnet.

Huitfeldt hevdet at forsendelsen ved den russisk-norske grensen «ble stoppet i samsvar med sanksjoner som forbyr russiske veitransportselskaper å transportere varer på Norges territorium».

Ministeren sa at godstransport «ikke må passere gjennom det norske fastlandet med russiske lastebiler» og foreslo å finne andre løsninger for å forsyne russiske gruvearbeidere bosatt på Svalbard.

Forbudet mot russisk-flagget fartøy fra å gå inn i havner gjelder ikke for Svalbard, «og vi har gjort det klart at vi er villige til å vurdere muligheten for ikke å håndheve flyforbudet», sa Eightfeldt.

Ifølge ministeren er situasjonen i byen Barentsburg, der russiske kullgruvearbeidere bor, «normal».

«Beboere kan få mat og medisiner,» sa hun.

– Norge søker ikke å utvise russiske selskaper eller statsborgere fra Svalbard eller skape hindringer for virksomhet som drives i samsvar med norske lover og regler, sa A. Huitfeldt.

– Samtidig kan Norges nødvendige reaksjon på Russlands krig mot Ukraina få praktiske konsekvenser for russisk næringsliv på Svalbard, så vel som i Norge generelt, sa ministeren.

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."