Norske medier: Ukrainere som jobber i litauiske transportører tjener mye mindre enn de burde

«Jeg tror selskapet virkelig kan betale meg en anstendig lønn, men det er det ikke,» klaget Pavlas.

Han jobber som lastebilsjåfør i Girteka. Det norske selskapet, som forvalter den største lastebilflåten i Europa, yter kabotasjetjenester på daglig basis, ifølge frifagbevegelse.no. I slike tilfeller skal alle sjåfører ha minst norsk minstelønn. Dessverre, ifølge Pavlo, tjener han mindre.

En annen ukrainer, Anatoly, fortalte den samme historien. En mann som jobber for RV Transport har fraktet pakker mellom Oslo og Trondheim på vegne av Postnord i tre måneder på tidspunktet for intervjuet. Han trodde ikke sine ører da han fikk vite at for hver tur av denne typen hadde han mer enn 2000 kroner (mer enn 196 euro). Dette beløpet representerer mer enn fem ganger dagens lønn.

«Om vinteren, fra november til våren, får vi 10 euro ekstra hver dag, men ikke en krone mer,» sa han.

Må tjene minst 185,5 kroner per time

2019 Det viste seg at lastebilsjåfører som jobbet for Vlantana Norge fikk halvparten så mye betalt for bestillinger fra Postnord. Nylig oppdaget sjåførenes fagforening at de var blitt erstattet av ukrainere, hvis arbeidsforhold var enda verre.

Selv om Vlantana Norge er et selskap registrert i Norge og kontrollert av relevante nasjonale myndigheter, var de nevnte ukrainerne ansatt i Litauen. Denne lokale varetransporten, ved bruk av traktorer registrert i et annet land, kalles kabotasje.

«Postnord legger inn noen bestillinger til utenlandske logistikkselskaper. De står for 3,7 % av alle våre bestillinger,» sa Haakon Nikolai Olsen, Postnord-talsperson.

Ved kabotasjetjenester i Norge har et utenlandsregistrert kjøretøy som har brakt varene sine inn på det nasjonale territoriet, maksimalt tre turer i løpet av en syv dagers periode. Kjøretøyet må da forlate landet. Sjåfører som tilbyr disse tjenestene mottar en timelønn på 185,5 kroner (ca. 18 euro).

30 kroner i timen

Nicholas jobber for samme firma som Anatoly. Han er en erfaren lastebilsjåfør og vet hvor mye RV Transport og konkurrentene betaler.

«Alle sjåfører som jobber i logistikkselskaper i de baltiske statene mottar samme beløp. Ingen av oss tar ekstra betalt for kabotasjetjenester i Norge. Vi tjener 70-90 euro per dag.» Vlantana betaler 75 euro , Girteka 80 euro, selskapet vårt 82 euro og et tillegg på 10 euro om vinteren,» sa han. «Men dette beløpet inkluderer også en dagpenger på rundt 55 euro.»

Dagpengene betales ved lov til alle lastebilsjåfører som overnatter i kjøretøyet. De er ment å kompensere for kostnadene og ulempene ved å jobbe hjemmefra. Dagpengene er ikke en lønn. Den skattepliktige nettoinntekten beregnes ved å trekke dagpengene fra det totale mottatte beløpet.

Når det gjelder Anatoly og Nicholas, betyr det mindre enn 400 kroner (39 euro) per dag, eller litt over 30 kroner (ca. 3 euro) per time. Pavlas, som jobber i Girteka, får enda mindre.

«Når vi legger inn bestillinger i Norge, bruker vi mye penger på mat og drikke. Jeg synes lønnen bør være mye høyere når man jobber i dette landet,» forklarte ukraineren.

Daglig arbeid etter timeplan

Frifagbevegelse.no har gjentatte ganger skrevet at Postnord daglig legger inn lokale bestillinger hos utenlandske logistikkbedrifter. Portalmedarbeidere etablerte regelmessige prosesser for lasting, lossing og utfylling av dokumentasjon og intervjuet flere sjåfører. Representanter for Langhuse frifagbevegelse.no sør for Oslo har filmet og fotografert i seks måneder. Materialet som er samlet inn bekrefter at de samme rutene tas av de samme selskapene fra Øst-Europa.

Portalen fant også at slik praksis har vært på plass siden januar 2020, på det tidspunktet Vlantana Norge mistet bestillinger fra Postnord på grunn av systematisk lønnstyveri.

Det ble avslørt at litauere som jobbet for Vlantana Norge hadde signert deltidsarbeidskontrakter, selv om jeg jobber fulltid. De måtte få mer enn 2 tusen. kroner om dagen, men mottok vanligvis bare halvparten av det beløpet. Postnords leverandør, Rimell Transport, begikk lønnstyveri i tilsvarende omfang.

Det er imidlertid en rekke indikasjoner på at lønningene til ukrainere som jobber for Girteka og RV Transport er enda lavere.

Pavlas, Anatoly og Nikolai er ikke de eneste som melder om alvorlige brudd på lønnsregler og arbeidsvilkår ved bestilling i Norge. Dette bekreftes av det tosifrede antallet sjåfører som er kontaktet av frifagbevegelse.no. I stedet for den minste timelønnen som er fastsatt i Norge (185,5 kroner), må de følge prosedyren som er gjeldende i Litauen og til en mye lavere lønn.

Frifagbevegelse.no har allerede skrevet at Postnord betaler norske frakttjenesteleverandører for lite. Prisene er noen ganger så lave at enkelte selskaper ikke kan tilby sjåførene lovlige arbeidsvilkår og godtgjørelse. De må til og med bryte reglene for å få endene til å møtes. Andre selskaper stenger rett og slett fordi Postnord nekter å heve prisene vesentlig. Flere frifagbevegelse.no-kilder meldte at konkurranse fra utenlandske logistikkselskaper har redusert prisene til «østeuropeiske» nivåer.

Leder for etterforskningsavdelingen i Statens vegvesen, Per Herman Pedersen, innrømmet at lønns- og arbeidsvilkårene til mange kabotasjesjåfører ikke er i samsvar med loven og at håndteringen av dokumenter levert til tilsynsmyndighetene heller ikke er uvanlig.

Girteka og RV Transport leverte dokumenter om betaling for kabotasjetjenester under en gransking fra Arbeidstilsynet. Selv om arbeidstilsynet har meldt om mangler i dokumentasjonen, er det foreløpig ikke iverksatt tiltak vedrørende underkompensasjon.

Frifagbevegelse.no har kontaktet Girteka og RV Transport for å kommentere situasjonen. Begge selskapene er sikre på at de overholder alle gjeldende lover og forskrifter i landene de opererer i. Girteka har riktignok antydet at de anser dagpengene som en del av vederlaget for kjørene når de yter kabotasjetjenester i Norge, selv om dette beløpet ikke er skattepliktig.

«Dagpengene kan anses som en del av minstelønnen, men beløpet som betales forskuddsvis eller senere for å dekke utgifter kan ikke anses som en del av godtgjørelsen», sa frifagbevegelse.no Simonas Bartkus, ansvarlig kommunikasjon og markedsføring i Girteka. brev.

Arbeidstilsynet på sin side er ikke enig i at denne praksisen ikke er i strid med loven og har informert Girtek om dette. Arbeidstilsynet siterte i et brev sendt til selskapet tariffutvalget som påpekte at pengene som ble brukt til å dekke reise-, mat- og oppholdskostnader ikke kunne brukes til å kompensere mindre enn minstelønnen. Dagpengene er en dagpenger. Destinasjonen deres kan ikke forfalskes, men det er det østeuropeiske logistikkselskaper gjør i Norge og andre steder.

Brudd på interne retningslinjer

Frifagbevegelse.no tok kontakt med Postnord og leverte dokumenter som beviser at selskapet hadde benyttet seg av østeuropeiske logistikkselskapers tjenester for å legge inn lokale bestillinger, noe som tydet på at lastebilsjåfører klaget over å ha mottatt mindre enn 400 kroner per dag. Postnord-talsperson HN Olsen bekreftet at Postnord har brukt kabotasjetjenester i strid med sine interne regler.

– Det er utålelige avvik fra reglene i høst. Vi tar disse sakene på alvor. Vi har besluttet å gjennomgå og stramme inn all gjeldende praksis slik at slike avvik ikke skjer i fremtiden, sier han.

Det er strengt forbudt å bruke informasjonen publisert av DELFI på andre nettsteder, i media eller andre steder, eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og dersom samtykke er innhentet, må DELFI oppgis som kilde.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."