Norske medier sporet den russiske spionen til Litauen

Et Twitter-bilde fra Mykolas Romeri University viser en av de angivelige spionene sammen med sin kollega Marc Lanteigne, førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet.

Det var de to som kom fra Tromsø og skulle representere universitetet.

Hybrid-trusselkonferansen fant sted 29.-30. september i Vilnius.

Den påståtte spionen ble opplært til å finne svakheter i hybride trusler som rørledningssabotasje.

Konferanseprosjektet EU-Hybnet er finansiert av EU.

Et av hovedmålene med konferansen var å finne ut hva man skulle gjøre hvis landets gassrørledninger eksploderte eller hele strømnettet ble lammet.

Den antatte spionens advokat, Thomas Hansen, sa til VG at den mistenkte er i sjokk og ikke forstår siktelsen mot ham.

Trenet for å finne svake punkter

Påmelding til konferansen forutsetter at deltakerne skal få opplæring i å håndtere simulerte hybride trusler i en reell krisesituasjon.

Et av målene med trening er å finne potensielle svakheter som kan utnyttes av fiender.

Deltakere må velge ett av fire hybridtrusselscenarier.

En norsk avis avslørte flere scenarier med krisesituasjoner. En eksplosjon i en rørledning avbryter gasstilførselen, muligens på grunn av sabotasje. Cyberangrep som forårsaker strømbrudd og forstyrrer telekommunikasjon og flytrafikk.

Andre hybride trusler som falske informasjonskampanjer, migrasjonskriser og bombing er også med i scenariene.

Rørledningsscenariet er valgt

27. september Den svenske administrasjonen rapporterte om en lekkasje fra gassrørledningen Nord Stream, som leverer gass fra Russland til EU.

Svenske, tyske og danske studier har identifisert eksplosjoner som årsak til lekkasjen. Myndighetene mener dette er en bevisst handling og mener det er sabotasje.

Påmeldingsfristen for opplæringsseminaret var 19. september, som er før sabotasjen av Nord Stream. Allerede ved registreringen måtte du velge hvilket scenario du vil trene.

Mr. Lanteigne og den påståtte spionen har nøyaktig valgt scenariet med sabotasje av gassrørledningene.

Selve seminaret fant sted noen dager etter at informasjonen om lekkasjene i Østersjøen kom frem – 29. og 30. september.

«Vi valgte denne fordi jeg fant det interessant at det var en hendelse som angivelig skjedde mellom to forskjellige land og ville teste gjensidig tillit,» forklarte Lanteigne.

Han vitnet om at den angivelige spionen ikke tok initiativet til å velge denne.

Ifølge Lanteigne ble ingen gradert informasjon diskutert på konferansen. Han forklarer at de berørte og diskuterte hybride trusler.

«Ironisk nok var vi der for å snakke om hvordan sivile ville reagere på forskjellige situasjoner,» sa han.

Den mistenkte deltok også på flere arrangementer ved Universitetet i Tromsø Fredssenter, men kun som revisor, da han ikke var fast ansatt, sa senterleder Marcela Aranibar Douglas.

«En veldig privat mann»

Etter den første dagen av konferansen ruslet herr Lanteigne og den angivelige spionen gjennom gamlebyen i Vilnius, hvor de spiste tradisjonell litauisk mat.

Herr Lanteigne og den angivelige spionen tok samme flytur fra Norge, men satt i forskjellige deler av flyet da de bestilte reisen individuelt. De bodde på samme hotell i Litauen.

Mr. Lanteigne sier de snakket om alt, men spesielt politikk og det som skjer i verden: «Vi snakket om hva som skjer i Ukraina og studier. Som vanlig snakket jeg om Kinas utenrikspolitikk. Vi snakket litt om livet i Tromsø, men ingenting om hans personlige liv. Jeg innså bare at han er en veldig privat person.»

– Jeg kommenterte at Russland hadde gjort noen feil, og han var enig og sa at han ikke forsto, sa nordmannen.

Bodde i Litauen

Arrangementet varte i to dager og fant sted fysisk ved Mykolas Romeris-universitetet i Vilnius, men kunne også sees digitalt.

Lanteigne forteller at han kom hjem lørdag 1. oktober da han skulle feire kanadisk Thanksgiving hjemme hos oppdagelsesreisende Gunhild Hoogensen Gjorv.

Den påståtte spionen planla imidlertid å bli i noen dager.

«Han sa at det var hans første tur til Vilnius, og han ville benytte anledningen til å gå rundt i byen og shoppe,» minnes læreren.

Prosjektet tar dette «meget alvorlig»

Professor Paivi Mattila fra Finish University of Applied Sciences Laurea koordinerer EU Hybnet-prosjektet. Hun fortalte det norske avisen at den angivelige spionen kun deltok på dette arrangementet i regi av prosjektet som representant for Norges arktiske universitet, som er en av samarbeidspartnerne i prosjektet.

Som frivillig ansatt ved universitetet trengte han heller ikke gjennomgå noen sikkerhetskontroller på forhånd, sa Mattila. Hun opplyser også at han ble registrert av norske myndigheter med midlertidig oppholdstillatelse.

Likevel har hans deltakelse blitt gjenstand for interne diskusjoner: «Selvfølgelig tar vi dette veldig alvorlig og dette vil bli gjenstand for interne diskusjoner mellom de 25 prosjektpartnerne.»

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."