Norsk oljefond teller tapene krigen i Ukraina har forårsaket

Foto av Gwladys Fouché (Reuters/Scanpix)

Norge sa torsdag at det største statlige formuesfondet i verden tapte 74 milliarder dollar i første kvartal. USD på grunn av uroen i markedet, som forårsaket krigen i Ukraina.

Ifølge sentralbanken, 653 milliarder kroner, eller 68 milliarder. Et tap på EUR er nødvendig for å redusere verdien av fondet der Norge samler oljeeksportinntekter med 4,9 %.

Første kvartal var preget av geopolitisk uro som også påvirket markedene, sier fondets nestleder, Trondo Grande, i en melding.

Verdien av aksjene i fondet, som representerer i overkant av 70 % av fondets totale aktiva, falt med 5,2 % de første tre månedene.

Obligasjonsporteføljen, som utgjør i overkant av 26 % av den totale aktive porteføljen, falt 4,8 %.

Investeringer i unoterte eiendomsfond utgjør 4,1 %.

I forrige måned anslo fondet at eiendelene i Russland hadde falt med en tidel på grunn av krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland.

I følge sanntidsinformasjon på sentralbankens nettsider er fondets nåværende verdi 11,47 billioner. kroner, eller 2,1 millioner. kroner for hver av de 5,4 millionene. befolkningen i landet.


Gjengivelse av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder.