Norsk oljefond 2020 økte med 10,9 %

Foto av Judita Grigelytė (VŽ)

Landets velferdsfond, som investerer Norges oljeinntekter i fremtidige generasjoner, fikk 10,9 % eller 1,07 billioner i fjor. NOK (102 milliarder euro), støttet av raskt stigende aksjer i teknologisektoren.

Torsdag la fondet frem fjorårets resultater, der fondets aksjeportefølje ga en avkastning på 12,1 %, avkastningen på investeringene i unotert eiendom var negativ og utgjorde 0,1 %, og renteinvesteringsporteføljen fikk en avkastning på 7,5 %. .

Fondet ga 0,27 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

«Til tross for at pandemien satte sine spor, ble 2020 nok et godt år for fondet. Samlet sett var fondets resultater den nest høyeste siden 1998 målt i kroner. høy minner oss også om at markedsverdien til fondet kan svinge betydelig i fremtiden, sier Oystein Olsen, styreleder i Norges Bank.

Fondet hadde særlig fordel av investeringer i store teknologiselskaper som ikke var berørt av pandemien i fjor og styrket posisjonene deres ytterligere.

«Teknologiselskaper i 2020 viste høyest avkastning, 41,9%. Dette skyldes hovedsakelig pandemien som har ført til massiv etterspørsel etter telependling, utdanning, handel og underholdning,» sa Nicolai Tangen, den nye administrerende direktøren i fondet.

Minst 58 milliarder mer. Verdien av NOK-fondet ble styrket av gunstige endringer i valutakursene i fjor, da kronen svekket seg mot store valutaer, noe som økte avkastningen på utenlandske investeringer.

2020 Ved utgangen av året var fondsverdien 10,914 billioner. NOK (1.044 milliarder euro). 72,8 % er investeringer i aksjer, 2,5 % – i unotert eiendom, 24,7 % – i renteinstrumenter.

Det er det største formuesfondet i verden, og representerer nesten 1,5 % av alle børsnoterte aksjer globalt.

Fondet har vært til stor hjelp for det norske budsjettet når det gjelder å stimulere økonomien under pandemien. I fjor tok landet ut 298 milliarder dollar fra fondet. NOK.

Fjoråret var uvanlig for globale sosialfond. I følge The Economist søkte 26 regjeringer i fjor ressurser fra sosiale fond, hvorfra de samlet inn rundt 162 milliarder dollar. USD (134 milliarder euro) for å hjelpe økonomiene deres med å overvinne pandemien.

Velg de bedriftene og temaene du er interessert i – vi informerer deg med et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i «Verslo žinios», «Sodra», Registersenteret osv. kilder.