Norsk domstol imøtekommer ikke ekstremisten ABBreiviks begjæring om løslatelse

«Det er fortsatt en klar risiko for at (Breivik) vil gå tilbake til den oppførselen som førte til terrorangrepene 22. juli,» slo Telemark regionrett fast og avviste kravet hans om prøveløslatelse.

Breivik har aldri angret på angrepene sine, som tok livet av 77 mennesker, så tirsdagens avgjørelse var ikke uventet.

22. juli 2011 detonerte ABBreivik en eksplosivlastet minibuss nær et regjeringsbygg i Oslo. Etter eksplosjonen, som førte til at åtte mennesker døde, reiste ABBreivikas til øya Utioja, hvor ytterligere 69 personer, for det meste tenåringer, ble skutt og drept på en ungdomslags sommerleir i Venstre Arbeiderparti.

Han sa at han drepte ofrene sine fordi de fremmet multikulturalisme.

ABBreivik, nå 42., ble i 2012 dømt til 21 års fengsel. Denne strengeste straffen etter norsk lov kan forlenges dersom personen fortsatt anses som en fare for samfunnet.

Ved straffutmålingen la retten til grunn at tiltalte kunne søke om straffomvandling – begjæring om å sone resten av straffen med betinget straff – etter å ha sonet minst 10 år av straffen. Kravet hans var til behandling i retten i tre dager forrige måned.

Selv om sannsynligheten for at ABBreivicks prøveløslatelse er lav, har ultranasjonalisten brukt rettsmøtet som en plattform for å lufte sine politiske synspunkter.

Gillian Webster

"Subtly charming thinker. Organizer. Creator. Dedicated zombie geek. Web guru. Certified communicator."