Norges vikingarv inkluderer imponerende trekirker

Disse middelalderske trekirkene var en gang vanlige i hele Nordvest-Europa. I dag har de fleste overlevd i Norge, med kun noen få nye kirker utenfor landet, ifølge The Travel.

Norge er et fantastisk land kjent for sin vikinghistorie, vakre fjorder og den nordligste delen av Europa, langt utenfor polarsirkelen, kalt Nordkapp. Det er mye å se og gjøre i dette nordeuropeiske landet, og dets unike gamle trekirker gjør det enda mer interessant.

Foto av 123RF.com Borgundo trefjøs

Gamle norske trekirker

Trekirker som vitner om vikingtradisjonen med treskjæring spredte seg til Norge og omegn for 800 år siden.

Vikingene har lenge vært interessert i å bygge skip og hus, og etter å ha omfavnet kristendommen overførte de sine ferdigheter til å bygge unike kirker.

Det anslås at det en gang var rundt 1000 slike kirker bare i Norge, men moderne forskning tyder på at det kan være så mange som 2000. I dag har bare 28 middelalderkirker overlevd i Norge, laget av tre.

I dag er de fleste av de bevarte kirkene fra perioden 1150-1350. Omtrent eldre, 1100 moh. bygde kirker, hovedsakelig kjent fra skriftlige kilder eller arkeologiske funn. På den tiden ble det også bygget murkirker i Norge (som det er kjent 271 av). I dag er det 160 slike murkirker i landet.

Murkirker var mer populære i de skandinaviske nabolandene til Norge: det var 900 murkirker i Sverige og 1800 i Danmark.

Selv om de fleste av de bevarte murkirkene er i Norge, finnes det isolerte eksempler på Island, Sverige, Danmark og Tyskland.

Borgundo trefjøs

Den best bevarte i Norge er trekirken Borgund i Lårdal kommune (Vestland fylke). Siden 1868 har bygningen huset et museum, så den fungerer ikke lenger som en kirke (den ble til og med truet med riving i 1877).

Denne kirken ble bygget rundt 1180 og ble viet til apostelen Andreas. Borgund kirke er særdeles godt bevart og er den mest unike i hele Norge. Det er kjent for sine rikt utskårne ornamenter, kors og dragehoder skåret på takene.

Foto av 123RF.com Borgundo trefjøs

Foto av 123RF.com Borgundo trefjøs

Borgund kirke har i dag et besøkssenter med utstilling om historien til Norges gamle trekirker, samt restaurant og gavebutikk. Guidede turer er tilgjengelig her.

Goli trekirke

Hvis du leter etter en imponerende kirke å besøke i Norges hovedstad, Oslo, bør du vurdere å utforske Goll kirke. Denne kirken ble opprinnelig bygget i Goli (en annen del av Norge) og senere flyttet og ombygd i Olse.

Den ble bygget rundt 1200, men ble ombygd rundt 1880. 1884 Kong Oscar II av Norge betalte for gjenoppbyggingen og kirken ble gjenoppbygd slik den antas å ha vært i 1200. Der deler av bygningen manglet, kom inspirasjon fra arkitekturen til Borgundo-kirken.

Da denne kirken ble bygget, var Norge katolsk, men ble senere luthersk under reformasjonen. Etter reformasjonen ble mange dekorasjoner fjernet og erstattet med nye.

Foto av 123RF.com Golis trefjøs

Foto av 123RF.com Golis trefjøs

Kirken har mange inskripsjoner og runestikk fra tidlig middelalder. De fleste utskjæringene er på kirkegården, og viser dyrefigurer, karakterer og geometriske symboler. Det er også overlevende eksempler på luthersk kirkekunst fra 1652 veggmalerier.

I dag er det et av hovedmuseene for norsk kulturhistorie (Norsk Folkemuseum) attraksjoner.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."