Norges vikingarv – Imponerende trekirker | Liv

Disse middelalderske trekirkene var en gang vanlige i hele Nordvest-Europa. I dag forblir de fleste i Norge, kun noen få nyere kirker er utenfor dette landet, skriver The Travel.

Norge er et fantastisk land, kjent for sin vikinghistorie, vakre fjorder og den nordligste delen av Europa, utenfor polarsirkelen, kalt Nordkapp. Dette nordeuropeiske landet har virkelig mye å se og gjøre, og dets gamle og unike trekirker gjør det enda mer interessant.

Foto 123RF.com. / Borgund trerampe

Gamle norske trekirker

Trekirker med vikingtreskjærertradisjonen spredte seg til Norge og omegn før 800 f.Kr.

Vikingene har lenge vært interessert i å bygge skip og hus, og etter å ha adoptert kristendommen overførte de sine ferdigheter til å bygge unike kirker.

Det antas at det en gang fantes rundt 1000 slike kirker bare i Norge, men moderne forskning tyder på at det kan være så mange som 2000. I dag er det bare 28 middelalderkirker bygget av tømmer som overlevde i Norge.

I dag er de fleste bevarte kirker fra perioden mellom 1150 og 1350. Omtrent den eldste, 1100 moh. bygde kirker, hovedsakelig kjent fra skriftlige kilder eller arkeologiske funn. På den tiden ble det også bygget murkirker i Norge (271 av dem er kjent). I dag er det 160 slike murkirker i landet.

Murkirker var mer populære i de skandinaviske landene som nabolandet Norge: Sverige hadde 900 murkirker, Danmark 1800.

Selv om de fleste steinkirker som overlever i dag er i Norge, finnes det isolerte eksempler på Island, Sverige, Danmark og Tyskland.

Borgund trerampe

Norges best bevarte trekirke er Borgund trekirke, som ligger i Lærdal kommune (Vestland fylke). Siden 1868 har bygningen huset et museum, så den fungerer ikke lenger som en kirke (den ble til og med truet med riving i 1877).

Denne kirken ble bygget rundt 1180 og ble viet til apostelen Andreas. Borgund kirke er særdeles godt bevart og den mest unike i hele Norge. Den er kjent for sin rikt utskårne dekorasjon, kors og dragehodeskulpturer på takene.

Foto 123RF.com.  / Borgund trerampe

Foto 123RF.com. / Borgund trerampe

Borgund kirke huser i dag et besøkssenter med utstilling om historien til Norges gamle trekirker, samt restaurant og gavebutikk. Det arrangeres guidede turer der.

Goli trekirke

Hvis du leter etter en imponerende kirke å besøke i Norges hovedstad, Oslo, bør du vurdere å besøke Gol kirke. Denne kirken ble opprinnelig bygget i Goli (en annen del av Norge), deretter flyttet og ombygd i Ols.

Den ble bygget rundt 1200, men ble ombygd rundt 1880. i 1884 betalte kong Oscar II av Norge for gjenoppbyggingen og kirken ble restaurert slik den ville ha sett ut i 1200. Der deler av bygningen manglet, ble inspirasjon hentet fra arkitekturen til kirken i Borgund.

Da denne kirken ble bygget, var Norge katolsk, men ble senere luthersk under reformasjonen. Etter reformasjonen ble mange dekorasjoner fjernet og erstattet med nye.

Foto 123RF.com.  / Goli tre bannock

Foto 123RF.com. / Goli tre bannock

Kirken inneholder mange inskripsjoner og runestikk fra tidlig middelalder. De fleste utskjæringene er på kirkegården og viser dyrefigurer, mennesker og geometriske symboler. Det er også noen få overlevende eksempler på luthersk kirkekunst – veggmaleriene fra 1652.

Det er nå et av Norges ledende kulturhistoriske museer (Norsk Folkemuseum) av attraksjoner.

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."