Norges Bank hevet grunnrenten for første gang siden starten av pandemien | Selskap

Norge er dermed den første av de ti store valutaene som har strammet inn pengepolitikken siden starten av pandemien.

I mai 2020, på høyden av pandemien, kuttet Norges sentralbank styringsrenten til null.

Sentralbankene i Brasil, Russland, Mexico, Sør-Korea, Tsjekkia og Island har allerede hevet basisrentene i år.

Imidlertid har den amerikanske sentralbanken (FRS) og den europeiske sentralbanken (ECB) så langt holdt renten ekstremt lav og implementert massive programmer for kjøp av eiendeler.

Etter å ha satt opp basisrenten, signaliserte også Norges Bank at renten kunne økes ytterligere.

– Den økonomiske situasjonen er i ferd med å normalisere seg, og dette tyder på at det vil være hensiktsmessig å starte en gradvis normalisering av rentenivået, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse.

Han bemerket også at sentralbanken har til hensikt å takle finansielle ubalanser som følge av lave renter.

– Gitt de nåværende vurderingene av de økonomiske utsiktene og risikobalansen, kan det sies at det er stor sannsynlighet for at renten heves igjen i desember, sa sentralbanksjefen.

Ifølge nye prognoser fra Norges Bank vil basisrenten stige litt raskere enn tidligere antatt og vil nå 1,7 % innen utgangen av 2024, skriver det amerikanske næringslivsavisen «The Wall Street Journal».

Etter at karantenerestriksjonene ble opphevet har norsk økonomi kommet seg raskt, ifølge O. Olsen, og det økonomiske aktivitetsnivået er nå høyere enn før pandemien.

Sentralbanken hevet også landets økonomiske vekstprognose litt og forventer nå at bruttonasjonalproduktet (BNP) vil vokse 3,9 % i år og 4,5 % neste år.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."