Norge vil ikke utstede letelisenser for oljefelt i uutforskede områder i 2022 | Selskap

Norges regjerende sentrum-venstre-koalisjon støtter fortsatt olje- og gassproduksjon, men koalisjonen har ikke flertall i parlamentet og er derfor avhengig av sosialistiske parlamentsmedlemmer som går inn for miljøspørsmål.

Som del av et kompromiss om budsjettforslaget for 2022 ble de tre partiene mandag enige om at Norge, Vest-Europas største hydrokarbonprodusent, ikke skal holde sitt 26. anbud neste år.konsesjon kalt «vanlig».

Denne mekanismen har gjort det mulig for oljeselskaper siden 1965 å søke om oljeleting i tidligere uutforskede områder på norsk kontinentalsokkel.

Avtalen utelukker imidlertid ikke muligheten for å gi oljelisenser i områder som allerede er intensivt utnyttet.

Siden Nordsjøen allerede er mye utforsket, gjelder avtalen hovedsakelig Barentshavet i Arktis.

Oljenæringen var en av hovedsakene ved stortingsvalget i september, og synliggjorde de økende vanskelighetene med å balansere miljøvern og energiforbruk i Norge.

I den 25. konsesjonsrunden tidlig i 2021 søkte kun syv oljeselskaper, inkludert Equinor, Shell og Lundin. Ifølge lokale medier er dette den laveste valgdeltakelsen siden 1978.

Gillian Webster

"Subtly charming thinker. Organizer. Creator. Dedicated zombie geek. Web guru. Certified communicator."