Norge søker å øke forsvarsutgiftene på grunn av krig i Ukraina

Regjeringen til NATO-medlem Norge tilbød nesten 10 % torsdag. øke neste års forsvarsbudsjett i møte med nabolandet Russlands invasjon av Ukraina.

Det skandinaviske landet, som deler en 198 km grense med Russland i Arktis, planlegger å bruke tilleggsressursene til å styrke sine militære etterretningstjenester, fylle på ammunisjonslageret og styrke sin nasjonalgarde.

Sentrum-venstre-regjeringen foreslo i forslaget til budsjett for 2023 å bruke 75,8 milliarder. norske kroner (7,3 milliarder euro), det vil si 6,8 milliarder. kroner (0,7 milliarder euro) mer enn i 2022.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina truer sikkerheten til Norge og Europa, sa forsvarsminister Bjørn Arild Grams i en uttalelse.

«Krigen har allerede hatt store politiske, økonomiske og humanitære konsekvenser for sikkerheten,» la BA Gram til.

En del av tilleggsmidlene vil også bli brukt til å erstatte utstyr donert til Ukraina og vil bli tildelt ytterligere støtte i 2023.

Norge har så langt forsynt Kiev med 22 haubitser, panservernvåpen og luftvernmissiler, lette pansrede kjøretøy og personlig utstyr.

Siden regjeringen kun har et mindretall i parlamentet, trenger den støtte fra andre partier for å godkjenne budsjettet, noe som gjør det gjenstand for endringer.


Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."