Norge skjerper sikkerheten ved oljeriggen etter Nord Stream-hendelsen

Ints Kalnins (Reuters/Scanpix) bilde.

Norge, som i dag er Europas største gassleverandør, har til hensikt å skjerpe sikkerheten ved sine oljeinstallasjoner etter påstander om at to undersjøiske gassrørledninger, Nord Stream 1 og Nord Stream 2, ble skadet i en sabotasjehandling.

Regjeringen har besluttet å iverksette tiltak for å styrke sikkerheten til infrastruktur, landterminaler og plattformer på norsk sokkel, ifølge en uttalelse fra norsk energiminister Terje Aasland tirsdag.

Kunngjøringen kom etter at tre gasslekkasjer skjedde mandag i Nord Stream 1- og Nord Stream 2-rørledningene, og seismologer registrerte to store energiutslipp i nærheten av lekkasjene, sannsynligvis forårsaket av eksplosjoner.

Europeiske ledere mener utbruddet var en bevisst handling.

I tillegg har flere oljeselskaper rapportert om hendelser med uidentifiserte droner rundt sine plattformer i norske farvann.

Etter å ha sett droner som flyr nær oljerigger, oppfordret Petroleumstilsynet tidligere denne uken alle oljefeltoperatører og rederier til å være ekstra på vakt, og sa at de kan forårsake ulykker eller angrep.

Bekymringene har forsterket seg etter rapporter om lekkasjer i Nord Stream-gassrørledningen som forbinder Russland og Tyskland i Østersjøen.

Mye kan bety at det er sabotasje, sa T. Aasland.

Etter starten av krigen i Ukraina ble Norge Europas viktigste gassleverandør, og erstattet Russland.

Skandinavisk øl har et omfattende nettverk av rørledninger som kobler det til havet, og eksperter sier det er i fare for sabotasje.


Reproduksjon av informasjon fra nyhetsbyrået BNS i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."