Norge planlegger å opprettholde volum av gassproduksjon og eksport til Europa | Selskap

Olje- og energidepartementet har vedtatt å justere utvinningstillatelsene til tre felt til havs for å prioritere gassproduksjon fremfor oljeproduksjon.

Tiltakene «vil ikke øke Norges totale daglige gassproduksjon vesentlig, men vil bidra til å opprettholde dagens høye volumer av norsk gasseksport», sa departementet.

Norge tilfredsstiller 20 til 25 prosent. Etterspørselen etter gass fra EU og Storbritannia og Russland – mellom 45 og 50%.

Siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har EU forsøkt å kutte russisk gassimport med to tredjedeler.

Norsk gasseksport begrenses imidlertid av produksjonskapasiteten, som nesten er på maksimalt nivå, og av rørledningsdistribusjonssystemet.

Norges eneste enhet for flytende naturgass (LNG), som lar skip levere flytende gass, ble skadet i en brann i september 2020.

Ligger i Hamerfest i Nord-Norge vil den være i drift igjen i midten av mai, ifølge operatøren, energigiganten Equinor, noe som åpner for økte eksportvolumer.

Etter justering av gruvelisensene i Oseberg-feltet vil det ifølge Equinor være mulig å eksportere ytterligere 1 milliard fat innen 30. september. kubikkmeter gass.

I mellomtiden vil det være mulig å øke produksjonen fra Heidrun-feltet med 0,4 millioner fat gjennom hele 2022. kubikkmeter.

I følge Equinor tilfredsstiller 1,4 milliarder kubikkmeter gass omtrent 1,4 millioner innenlandsk gassetterspørsel i Europa per år.

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."